I svåra tider: Kommunen har en skyldighet att ge skuldrådgivning

Kommunernas budget- och skuldrådgivning kan vara avgörande för den som drabbas av ekonomiska problem. Ett glädjande besked mitt i eländet är att Landskrona Stad uppfyller Konsumentverkets rekommendationer när det gäller att hjälpa invånarna som har problem att betala sina skulder.

Kommunerna har ansvar att hjälpa människor som har problem att betala sina skulder. Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet. Men det finns stora skillnader i hur mycket hjälp olika kommuner erbjuder, det visar Konsumentverkets återkommande kartläggning av kommunernas budget- och skuldrådgivning. Det gäller till exempel väntetiden för att få ett första besök med kommunens rådgivare.

Landskrona stad ligger precis på gränsen, vilken är att det inte ska ta mer än fyra veckor att få ett besök. I Skåne klarar 29 av 33 kommuner den gränsen. I Osby kommun är väntetiden för ett första bokat besök hela 16 veckor. I Ängelholms kommun är väntetiden 15 veckor.

Det kan finnas naturliga förklaringar till varför väntetiderna är långa, men alldeles oavsett är det viktigt att de som är i en ekonomiskt svår situation får snabb och kvalificerad hjälp, säger Kristina Difs, utredare på Konsumentverket.

Den genomsnittliga väntetiden i kommunerna i Skåne är knappt tre veckor. Det är längre tid än vid förra mätningen som gjordes för två år sedan.

I Skåne erbjuder Östra Göinge kommun minst tid för rådgivning per skuldsatt och år, 34 minuter. Kommunen tillhör också de med högst andel skuldsatta i länet. Det kan jämföras med Höganäs, där kommunen erbjuder knappt 400 minuter per skuldsatt och år. Höganäs tillhör de kommuner som har lägst andel skuldsatta medborgare i Skåne. Enligt samma statistik ges i genomsnitt en knapp timmes rådgivning i Landskrona.

Det stöd som ges av den kommunala budget- och skuldrådgivningen är många gånger avgörande för den enskilde och dennes familj och av betydelse även för samhället, säger Margareta Lindberg, utredare på Konsumentverket.

Säkert blir det fler som kommer att behöva ekonomisk rådgivning på grund av högre levnadskostnader och stigande räntor. 

Till arkivet