Nu byggs en ny förskola i Asmundtorp

Den nya förskolan sett från söder. Illustration: Magasin A
Nu står Västra Möinge i Asmundtorp på tur att byggas ut. "Det är nästa större utbyggnadsområde i byn", säger Johan Nilsson, stadsbyggnadschef i Landskrona stad. Först ut blir en ny förskola.

Detaljplanen för Västra Möinge i Asmundtorp har stadsbyggnadsförvaltningen arbetat med under ett par år och nu även lyckats få den beslutad i högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen.
– Nu ligger området strax för utbyggnad. Första bygglovet har inkommit till förvaltningen för handläggning och avser den tilltänkta förskolan, säger Johan Nilsson.

Utformningen av förskolan är inspirerad av den närbelägna Hembygdsgården.
– Förskolan landar på en fin plats vid entrén till området. Röd färgsättning med rött tegel, detaljer och fönster, som sig bör i Asmundtorp, avslutar Johan Nilsson.

Asmundtorp förskola vy av fasad mot nord/öst. Illustration: Magasin A
Asmundtorp förskola vy av fasad mot nord/väst. Illustration: Magasin A
Till arkivet