Staden växer trots färre nyfödda

I Landskrona föddes 451 barn under 2022. Det är det lägsta födelsetalet på 17 år. Foto: Rene Asmussen
Antalet nyfödda minskade stort i Sverige under 2022 jämfört med tidigare år. I Landskrona var det 17 år sedan det föddes så få barn som under 2022, visar ny statistik från SCB. Den totala folkmängden i kommunen ökade dock med 516 invånare. Landskrona Direkt har tagit del av alldeles färska siffror över allt från barnafödande till giftermål, skilsmässor och antal döda samt en del statistik däremellan.

I Landskrona föddes 451 barn under förra året.
– Senast det föddes färre barn i Landskrona var 2005. Då föddes det 403 barn i kommunen, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB. Detta kan jämföras med rekordåret 2017 då det föddes en bit över 600 barn i Landskrona.

Landskrona följer trenden. Barnafödandet minskade i 20 av 21 län samt i 215 av Sveriges 290 kommuner under 2022 jämfört med 2021. Totalt i landet föddes 104 734 barn i fjol, vilket är 9 529 färre än 2021.
– Det är en minskning med 8,3 procent. Senast det föddes färre barn i Sverige var 2005, säger Lovisa Sköld.

Fruktsamheten i Sverige har historiskt påverkats av bland annat ekonomiska konjunkturer, utbildningsnivåer, deltagande i arbetsliv och olika samhällsfaktorer som förändringar i familjepolitiken.
– Det är svårt att säga exakt vilka faktorer som ligger bakom det minskade barnafödandet under 2022. Men vi ser att antalet födda barn per kvinna minskar bland både Sverigefödda och utrikesfödda kvinnor, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

Knappt 3000 kvar till det magiska 50 000
I Landskrona stad bor numera 47 004 personer. Det är en ökning med 516 personer, motsvarande 1,1 procent, jämfört med år 2021.
– Det är framför allt inflyttningen som gör att folkmängden i Landskrona ökar jämfört med året innan. 3 198 personer flyttade dit under förra året, medan 2 663 flyttade därifrån. Däremot drar de låga födelsetalen ner folkmängden – fler dog än föddes, säger Lovisa Sköld.

I hela Skåne län ökar befolkningen med minst 0,2 procent i 24 av 33 kommuner jämfört med året innan. Den största ökningen står Staffanstorps kommun för (2 procent), medan folkmängden i Östra Göinge kommun minskade mest (2,4 procent).

Följande bild visar utvecklingen kommun för kommun.

10,5 miljoner invånare i Sverige
I hela Sverige är vi, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 521 556 invånare. Det är en ökning med 0,7 procent jämfört med 2021.

Folkmängden ökar på flera håll. Jämfört med året innan har 159 kommuner vuxit och 131 krympt, när även förändringar mindre än 0,2 procent räknas med.

Den största befolkningsökningen i hela landet hittar vi i Sigtuna kommun i Stockholms län. Här har folkmängden vuxit med 3,2 procent på bara ett år. Under samma period har befolkningen i Överkalix kommun i Norrbottens län krympt med 2,8 procent.
– Att befolkningen i Sverige ökade förra året förklaras till viss del av att det föddes fler än det dog, men främst av att det invandrade fler än det utvandrade, säger Lovisa Sköld.

Befolkningsutvecklingen i Landskrona
Folkmängd 2021: 46 488               
Födda: 451
Döda: 497                     
Inflyttade: 3 198                 
Utflyttade: 2 663                 
Folkmängd 2022: 47 004 (+516)

Andel födda i Sverige: 72,6 %
Andel utrikes födda: 27,5 % 
Skilsmässor: 111
Giftermål: 193                  
Andel män: 50,4 % 
Andel kvinnor 49,6 % 

Till arkivet