De golfade för Lions forskningsfond

Bakre raden: Hans Göran Andersson, Bosse Öberg, Lars-Göran Persson, Agneta Linné, Lars Jönsson, Ingrid Jerlsten, Rikard Björk (Öresunds GK), Bernt Kulle Främst: Tomas och Bodil Persson.
Landskronas tre klubbar – Lions Club Landskrona/Citadella, Lions Club Landskrona och Lions Club Saxtorp gjorde det igen - drog in en rejäl slant till forskningen kring barndiabetes.

Välgörenhetsgolfen arrangerades den 20 augusti på Öresunds Golf i Häljarp och vi
överträffade förra årets arrangemang. Vädret var på topp, antalet deltagare hade
ökat jämfört med föregående år, totalt 112 deltagare, prisbordet dignande tack vare
generösa sponsorer. Nytt för året var att man kunde köpa sig ett slag för 100:- på ett
av de mer spektakulära hålen som har sin green omgärdad av vatten. Den aktiviteten
tillsammans med närmast hål, startavgifter och sponsorer gav ett totalt netto på
36.000:- som vi oavkortat skickar till Lions Forskningsfond Skåne – Barndiabetes,
redogör
Cornelia Opitz-Reinholdz från Lions Club Landskrona/Citadella.

Till arkivet