SMS till allmänheten vid kriser

Nu kan Landskrona stad skicka ut sms till allmänheten vid kriser.
Vid kris eller en större störning i kommunens tjänster är det viktigt att invånarna i kommunen så snabbt som möjligt kan få information. Landskrona stad kan nu skicka ut sms till hela eller delar av kommunen vid en kris.

Vid en kris eller annan allvarlig händelse i Landskrona stad behöver staden flera kanaler för nå ut med information till allmänhet och medarbetare. Nu har staden köpt in ett sms-verktyg så att alla invånare i kommunen snabbt kan få information vid en större kris. 

– En robust kriskommunikation bygger på tillgång till olika lösningar. Vi når redan i dag ut med information via vår hemsida, sociala medier och så kallat VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Men om det inträffar en kris vill vi gärna kunna komplettera med fler kanaler, som sms. Fördelen med sms är att vi också kan rikta dem till människor som bor i ett särskilt geografiskt område, säger Carolina Osvalder, krisberedskapssamordnare i Landskrona stad. 

Sms-tjänsten kan användas vid till exempel: 

  • Brand 
  • Utsläpp av farligt ämne 
  • Evakueringar 
  • Vid tekniska fel hos SOS Alarm
  • Extremt väder 
  • När staden har aktiverat en eller flera *trygghetspunkter

Om du är skriven på en adress i Landskrona kommun och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress, får du automatiskt kommunens sms-utskick. Mobilnumret hämtas från teleoperatörernas databaser.  

Om du har skyddat nummer eller oregistrerat kontantkort får du inte sms vid kris. Vill du ha sms måste du registrera ditt nummer på kommunens hemsida. Där kan du också avregistrera dig om du inte vill ha de sms som skickas ut vid kris. 


* Vid en samhällsstörning kan det uppstå behov hos befolkningen såsom tillgång till värme, el, information, vila, mat, vatten, krisstöd eller en plats att övernatta på. Därför har Landskrona stad förberett trygghetspunkter som vid en inträffad händelse kan aktiveras för att tillgodose dessa behov hos befolkningen.

Trygghetspunkterna kan också fungera som informationsplatser med säkerställd och aktuell information från kommunens krisledning, om ordinarie informationskanaler skulle ligga nere. Följande nio platser är förberedda som trygghetspunkter i Landskrona; Stadshuset, Seminarieskolan, Pilängskolan, Västervångskolan, Asmundtorps skola, Sandåkerskolan, Härslövs skola, Glumslövs skola samt Uranienborgs skola på Ven.

Till arkivet