Träff med ÖV-Mekaniker 1961

Från vänster: Lars Hallgren, Kjell Gustafsson, Jan Martinsson, Kenneth Lindkvist, Lars-Göran Nilsson och Rolf Härstedt.
Vi noterar att ÖV-Mekanikerna anno 1961 fortsätter hålla kontakten.

Trots att det nu gått 61 år sedan de lämnade Öresundsvarvets verkstadsskola så träffas mekanikerna fortfarande. I torsdags var det dags för den årliga träffen. Denna gång togs en ”Tura i Helsingborg”.
– I början så träffades vi vart femte år men sedan tio år tillbaka så är det träff varje år, berättar Kjell Gustafsson som även lyckats få fram en bild på avgångsklassen 1961.

Övre raden från vänster: Kjell Gustafsson, Lars-Göran Nilsson, Rolf Lindell och Rolf Härstedt. Nedre raden från vänster: Kenneth Lindkvist, Jan Martinsson, Lars Hallgren och Leif Karlsson.
Till arkivet