Sveriges största batterilager byggs på Gasverksgatan

Elverket det vill säga Landskrona Energi bygger ut med ett stort batterilager för att kunna ta tillvara på bland annat solkraften på ett bättre sätt i framtiden.
Landskrona växer med fler företag och nya bostäder. Därför behövs mer effekt i elnätet. Ett nytt batterilager, som lagrar energi, kan lösa delar av utmaningen. Batterierna kan laddas upp när elen inte behövs och laddas ur när behovet är stort. Batterilagret ska vara redo att kopplas in på nätet under 2023.

Det nya batterilagret kommer enligt Landskrona Energi att ha en kapacitet på 20 MW, vilket uppges motsvarar cirka en tredjedel av Landskronas uttag. I Sverige finns bara ett fåtal batterilager som är integrerade i elnätet. Landskrona blir alltså en av de första kommunerna som får denna lösning. Bakom projektet står SCR, RES och Landskrona Energi.

– Batteriet skapar effekt för den stora expansion som sker i Landskrona. De två senaste åren har vi fått flera nyetableringar med stort energibehov, och det innebär att vi står inför en effektutmaning. Batterilagret ger ett tillskott av kapacitet som kommer stärka Landskronas attraktionskraft. Det gör det möjligt för nya industrier att etablera sig i området och förstärker vårt lokala nät, säger Johan Holmstedt, vd för Landskrona Energi.

För att Landskrona ska kunna fortsätta växa med nya företag och nya bostäder måste vi säkra vårt energibehov. Det nya batterilagret är en effektiv lösning som på flera sätt stöder och stärker elnätet i Landskrona. Batterier kommer ha en viktig roll för den gröna omställningen som en stabiliserande faktor när mer sol och vindkraft byggs ut, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad och får medhåll från Jesper Olsson, ordförande i Miljöpartiet Landskrona.
– Det är en otroligt viktig funktion för att balansera nätet i framtiden när sol och vind blir viktigare inslag, säger han.

Landskrona Energis roll är att ansluta batterilagret till elnätet. Utvecklare bakom batterilagret är företagen RES och Scandinavian Capacity Reserve (SCR).

Detta är ett spännande steg för RES och ytterligare ett steg i uppfyllandet av vår vision av en framtid med nollutsläpp, säger Magnus Mattsson, Commercial Manager på RES.
Vi har utvecklat och konstruerat över 440 MW i lagringsprojekt globalt, och vi ser fram emot att ta med den erfarenheten till det här projektet, som blir vårt första i Norden.

Även den tredje partnern gläds
– En stor dag för SCR, säger Fredrik Bodecker, VD på SCR.
– Samarbetet med RES och Landskrona tar vårt första projekt ett steg närmare från vision till realitet. Styrelseordförande Carl Hagert håller med.
– Energisituationen i södra Sverige visar på behovet av mer kapacitet för att klara framtida behov. Ett batteri av denna dimension hjälper nätet att fungera bättre och bidrar till att minska utsläppen från annan, mer fossilintensiv kraftproduktion.

Parterna förklarar att ett batterilager har flera funktioner som stöder flera delar av elnätet, både lokalt, regionalt och nationellt. En allt viktigare funktion för batterier är att de blixtsnabbt kan hjälpa till med frekvenshållning för hela Sveriges elnät. Batterierna bidrar på ett effektivt sätt att stabilisera elnätet när mer oreglerad produktion som vind och sol tillförs.

Batterilagret kommer att vara klart för inkoppling på elnätet under 2023. Det kommer att täcka en yta på cirka 4 000 kvadratmeter och placeras på Gasverksgatan i Landskrona, där Landskrona Energi har sin anläggning.

Initiala simuleringar och tekniska utredningar indikerar att det skall gå att ansluta det stora batterilagret till nätet och dessa kommer att ytterligare verifieras framöver.

Om RES

RES är världens största oberoende aktör inom förnybar energi aktiva inom land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring, grön vätgas samt transmission och distribution. I nästan 40 år har RES befunnit sig i branschens framkant och levererat mer än 23 GW förnybara energiprojekt globalt och stödjer en operativ tillgångsportfölj på över 9 GW för en stor kundbas världen över. Med förståelse för de unika behoven hos företagskunder har RES säkrat över 1,5 GW i energiköpsavtal (PPA) som möjliggör tillgång till energi till lägsta kostnad. RES sysselsätter mer än 2 500 personer och är verksamma i 11 länder. I Skandinavien har RES kontor i Göteborg, Östersund och Oslo.

Om SCR

SCR grundades våren 2021 av Carl Hagert, Fredrik Bodecker och Thomas Wiklund med målsättningen att bli Nordens ledande aktör inom utveckling av storskaliga batterilösningar. Grundarna har en lång erfarenhet från energi och finansmarknaderna i Europa och Norden med handel, riskhantering och strukturerade affärer inom energi. SCRs vision är att etablera mer än 200 MW av batterikapacitet i främst SE3 och SE4 under närmaste åren för att därmed stödja en omställning till en fossilfri framtid som stödjs av batteriteknologi.

Om Landskrona Energi

Landskrona Energi ägs till 100% av Landskrona stad via koncernbolaget Landskrona Stadshus. Bolagets verksamheter är fjärrvärme, stadsnät, elnät och elhandel. Landskrona Energi gör att kunderna kan duscha varmt, få ljus i lampan och surfa snabbt med trygg och säker fjärrvärme, el och fiber.

Till arkivet