Hvens kulturförening jubilerar med utställning

På lördag är det vernissage i Kulturhuset på Ven. Utställningen heter ”Hvenkonstnärer i etablerat sällskap”.
Under Kristi himmelfärdshelgen hölls traditionsenligt Konstrunda på Ven. På lördag är det dock dags för en ny utställning. Denna gång är ännu fler konstnärer med. Det är Hvens Kulturförening som firar 25 år med pompa och ståt och hedrar samtidigt många gamla Venkonstnärer. På lördag, den 11 juni klockan 13, är det vernissage i Kulturhuset på Ven. Utställningen heter ”Hvenkonstnärer i etablerat sällskap”.

Totalt 30 konstnärer som är verksamma på Ven ställer ut. Kulturföreningen ställer samtidigt ut verk av några av de gamla etablerade konstnärerna, dels de mest kända Emil Johansson Thor, Lasse Jonsson och Gustav Rudberg men även mindre kända som Cay Cedergren och Rolf Nordengren.

Hvens Kulturförening bildades den 28 juni 1997 som ett samarbete mellan öns aktiva konstnärer i syfte att utveckla kulturlivet på Hven.
– Dessa hedras nu genom att föreningen gjort en nyutgåva av den katalog man hade vid utställningen ”Hvenkonstnärer som gått ur tiden” år 2008. Några kompletteringar och omskrivningar har gjorts i katalogen, säger  Monika Nordengren, en av öns många konstnärer.

En av grundarna till Hvens kulturförening 1997, nuvarande Ordföranden Gunilla Millisdotter håller invigningstalet.

Utställningen pågår från 11 – 30 juni och har öppet kl. 10.30 – 16.30 varje dag.

Deltagande konstnärer förutom de som gått ur tiden – Emil Johansson Thor, Lasse Jonsson, Gustav Rudberg, Gunnar Jonn och Rolf Nordengren är: Karen Alm, Niels Andersen, Caj Cedergren, Lena Cedergren, Elisabeth Christensson, Celeste Fahlström, Jenny Frank, Per Ganeteg, Christina Hallström, Eva-Helen Ekström, Anders Hising
Nils Holmquist, Jonas Högström, Bruno Karlsson, Rebecca Löwenthal, Gunilla Millisdotter, Anna Molin, Barbro Molin, Sophie Nilsson, Jonas Nordengren, Monika Nordengren, Ann-Sofi Pettersson, Ewa Rennstam, Mona Ridderstad, Norbert Robles, Kia Skreding, Knut Svensson, Monica Wembring, Rune Wenliden och Helen Wessberg

Vens Kulturhus
Det första året bedrev Hvens Kulturförening verksamheten i Seglarskolans lokal i Kyrkbacken. Sedan
1998 ställer man ut i Vens Kulturhus, en fantastisk lokal. Huset byggdes 1891 av Frälsningsarmén på
Hven och hade stått tomt i många år.

Hvens Kulturförening sökte en utställningslokal och tyckte att Frälsningsarméns tomma hus skulle passa alldeles utmärkt. Ordföranden i Hvens Konstförening, Gunilla Millisdotter berättar:
”Jag ringde en major i Frälsningsarmén och frågade om vi kunde få hyra lokalen. Han svarade att de
under många år funderat på vad de skulle göra med den. Majoren i Frälsningsarmén blev lättad och
glad över att Kulturföreningen ville hyra och han blev ännu mer positiv när han fick höra att
Landshövdingen och Docenten Camilla Odhnoff hade blivit ordförande. Majoren sa: ” Du lyfter en
sten från mina axlar. Att ställa ut konst är alldeles utmärkt. Mitt andra alternativ var en bilmekaniker
som ville använda huset till verkstad.”

Hven kulturförening startade också Hvens Konstrunda. För att inte konkurrera med konstrundorna på fastlandet under påskhelgen förlade man den till Kristi Himmelfärdshelgen.

När Frälsningsarmén beslutade sig för att sälja huset begärdes anbud in. Kulturföreningen la ett
anbud på 50 000 kronor. Köpet finansierades indirekt av Gustav Rudberg som hade skänkt en tavla
till den nya föreningen från sin första utställning. Tavlan köptes av Camilla Odhnoff och köpesumman
gick till köpet av Frälsningsarméns gamla hus, som idag utgör Vens kulturhus.

I år firas 25-årsjubileet i en nymålad lokal som också utrustats med akustikgardiner. Förutom att arrangera utställningar har Hvens kulturförening föredrag och olika typer av musikarrangemang och filmvisningar på sin agenda. Under vintern arrangerar föreningen också föredrag på Turistgården mitt uppe på ön för alla boende.

Till arkivet