De hoppas på en vänstervåg

Vänsterpartisterna Peter Schrewelius och David Bergström hade vägarna förbi redaktionen för att berätta om partiets kommunpolitiska program.
Vänsterpartiet Landskrona har genomgått något av en generationsväxling. Partiet var tidigt ute och presenterade sina 17 namn till höstens fullmäktigeval och man säger sig känna av en medvind i opinionen.

– Vi går för minst tre mandat, säger partiföreningens ordförande David Bergström 31, när han tillsammans med Peter Schrewelius 26, tittar förbi redaktionen för att presentera Vänsterns kommunpolitiska program.

Det fanns en tid då Vänsterpartiet i Landskrona inte tog fram någon skuggbudget och där några av de ledande företrädarna föredrog att politiken skulle bedrivas utomparlamentariskt.
Det var innan jag flyttade till Landskrona, säger David Bergström med ett brett leende.

– Självklart vill vi sitta med i nämnder och styrelser. Det är den vägen vi vill påverka med vår politik, säger han.

Siktet är inställt på att växa.
– Det är fullt realistiskt dessutom. Vid valet senast fattades det runt hundra röster för att vi skulle fått ett tredje mandat. Det kommer i höst. Att vi på riksplanet har varit med och stoppat marknadshyror och att vi är det enda riktiga alternativet som vill se krafttag och förändringar i välfärden, uppskattas också av väljarna.

Efter flera möten och skrivtillfällen har Vänsterpartiet i Landskrona utformat ett femsidigt kommunpolitiskt program inför valet i höst.
– Vi ser fram emot att föra fram dessa frågor i agendan och vara drivande för en politik som skall gynna alla i kommunen, säger Peter Schrewelius.

– Vårt kommunpolitiska program summerar vår lokala politik bra och det kan vara skönt att ha något att sätta i händerna på väljare som vi träffar.

Tryggt boende
Boendefrågan är något som sticker ut hos Vänsterpartiet. Partiet betonar att det är en mänsklig rättighet att ha tak över huvudet och att känna trygghet i sitt hem och närmiljö.

–  Här måste vi markera kommunens ansvar.  Landskronahems, det vill säga vårt allas allmännyttiga bolags viktigaste uppgift, är att tillhandahålla hållbara, prisvärda bostäder för alla. Den nuvarande hyrespolicyn är exkluderande och bör därför rivas upp. Det är skamligt när en ensamstående mamma inte får rätt till en lägenhet för att hon tjänar för lite, säger David Bergström.

– Landskrona måste också bli bättre på att tillgodose blandade boendeformer i alla bostadsområden. Just nu byggs få eller inga hyresrätter. Så kan vi inte ha det, poängterar han.

Partiet vill att miljöfrågor ska vara prioriterade i alla nämnder och att staden på sikt inför gratis kollektivtrafik i för alla invånare.

David Bergström arbetar inom skolans värld och frågor som rör en likvärdig utbildning för våra barn och unga engagerar honom mycket.

En viktig förutsättning för en bra och trygg skolgång är kanske främst små barngrupper, säger han och tillägger att rätten till läromedel, kontinuitet bland pedagoger och tillgång till elevvårdsteam också är viktiga ingredienser för att skapa en lärande och lugn skolmiljö.

Eftersatt äldreomsorg
Landskronas befolkning blir allt äldre. Just äldreomsorgen menar partiföreträdarna har hamnat i skuggan av exempelvis byggprojekt. V anser att de privata experimenten varit för många utan att leda till annat än stressad personal och oroliga äldre och anhöriga.

– Även den kommunala hemvården är hårt ansträngd. Det leder till hög personalomsättning, vilket även det skapar en känsla av otrygghet hos de äldre och en känsla av otillräcklighet hos personalen, menar Peter Schrewelius och David Bergström inflikar:

– Vi vill att det införs fler boendeformer för äldre i kommunal regi såsom service- och trygghetsboenden. Som det är idag så är det endast mycket sjuka som får tillgång till ett särskilt boende. Här skulle man kunna få bort mycket oro och otrygghet genom att erbjuda denna typ av boenden.

Höj skatten då!
Landskrona är en lågskattekommun menar Vänsterpartiet. Riksgenomsnittet ligger på 32.24 kronor medan Landskrona har en skattesats på 31.42 vilket är den 27:e lägsta i Sverige.

– Vi måste göra satsningar på omsorg och skola. Inte minst måste personaltätheten öka. Vi ser också att kommunen gör försök med sextimmarsarbetsdag. Det finns flera goda exempel på detta. Främst bör detta göras inom yrken som är hårt och tungt belastade. Naturligtvis ska det ske med bibehållen lön. Det kommer att höja statusen på yrkena och underlätta rekryteringen, säger David Bergström, väl medveten om att det kommer att kosta.

– Men är det inte värt det? Finansieringen hade vi klarat genom att låta skattesatsen hamna på riksgenomsnittet, avslutar han.

Läs mer:
Nya toppnamn i VänsterpartietTill arkivet