Planerna för IP är presenterade

Nere till vänster på illustrationen ligger den tilltänkta nya ishallen med två rinkar. I mitten ser vi det nya badhuset samt ett folkhälsocenter i den del som idag inhyset Karlslundsbadet. Och överst presenteras hur arkitekterna på Krook & Tjäder tänker sig att läktarna runt IP:s A-plan ska se ut. Illustration: Krook & Tjäder
Idag presenterades planerna för idrottsplatsområdet samt Karlsundsparken vid en presskonferens i VIP-restaurangen på IP. Det kommer bland annat att byggas en helt ny simhall. Dessutom kommer läktarna kring A-plan att byggas om. Det blir tak över samtliga läktare och publikkapaciteten sänks till 6 800.

Tidsplanen för hela projektet ligger på 5-6 år och allt är uppdelat i fyra etapper. I den första ligger byggandet av en ny ishall vilket vi skrivit om tidigare. I denna etapp ligger även ett nytt badhus samt en rejäl ombyggnad av läktarna runt A-plan.

Gällande a-plan så kommer den att vara i det närmaste helt innesluten av läktare. Kortsidorna kommer att bestå av ståplatsläktare och på långsidorna blir det sittplatsläktare.
– Den stora ståplats läktaren på norra långsidan kommer att byggas om till sittplats och dessutom kommer det att byggas VIP-utrymmen överst på läktaren, säger projektansvarig Christian Dahl,
– Gällande ståplatsläktarna så kommer den närmast Karlslundsparken att vara hemmaläktare och den andra bortaläktare. Kapaciteten kommer att ligga på 6 800 åskådare. Det är något vi kommit fram till genom diskussioner med BoIS, säger Christian Dahl.
– Alla läktare förutom den nuvarande sittplatsläktaren kommer att byggas nära planen. Det kommer att bli tajt. Precis så som det ska vara på en fotbollsarena, säger Christian Dahl.

Klart är också att gräsmattan kommer att vara en hybrid mellan konst- och naturgräs.
– Även detta har varit ett uttalat önskemål från BoIS.

Och visst är man nöjda från fotbollsklubbens sida.
– Detta har legat på vår önskelista i många år. Det kommer inte bara att betyda mycket för oss. Det betyder mycket för hela staden, säger BoIS ordförande Anders Ekblad.

Nytt badhus byggs
Klart är också att det kommer att byggas två nya bassänger i en byggnad öster om det nuvarande Karlslundsbadet.
– Vi kommer att bygga en 50-metersbassäng och en 25-metersbassäng. Den på 25 meter kommer att ha höj, och sänkbar botten, säger Christian Dahl.

David Söderstierna är chefstränare för Landskrona Simsällskap och även han är en nöjd man idag.
– Vi är överlyckliga. Det blir mer och mer trångt för varje år, säger han.

Det nya badet är sammanbyggt med den byggnad som Karlslundsbadet ligger i idag.
– Där kommer i stället att finnas ett folkhälsocenter med såväl öppna ytor som små studios där man kan arrangera olika aktiviteter.

Övriga etapper
Etapp 2 innefattar friidrottsarenan, ytor för spontanidrotter, tennisbanor, Gullstrandsskolans idrottshall samt ridanläggningarna.

Etapp 3 fokuseras på Landskrona idrottshall, ritad av arkitekten Arne Jacobsson. Den utreds separat och kommer att Q-märkas i kommande detaljplan.

I den fjärde och sista etappen ingår Karlslunds djurpark och området runt densamma. Det kommer bland annat att byggas komplementbyggnader, typ toaletter med mera. Dessutom kommer diverse landskapsåtgärder att byggas.

Inga beslut är tagna i skrivande stund men kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) är inte orolig.
– Detta har vi kommit fram till i en styrgrupp där alla partier är representerade och vi är överens. Beslutet kommer att tas i politisk enighet, säger Torkild Strandberg.

Den gamla Idrottsplatsentrén från 1924 finns kvar i förslaget. Här passerar kommunstyrelsens ordförande genom grinden innan dagens presskonferens.
Christian Dahl, projektledare och Kenneth Håkansson, ordförande i den politiska styrgruppen presenterade hur Karlslunds idrotts- och rekreationsområde ska gestalta sig i framtiden. Något som sägs vara den enskilt största satsningen som någonsin gjorts i Landskrona stad. 900 miljoner kronor är projektet beräknat att kosta och ska stå färdigt om sisådär 5-6 år.
Ett hälsocenter byggs på den öppna planen intill entrén till idrottshallen. Idrottshallen vill man ska Q-märkas och läggas utanför det ordinarie projektet. Pengar för idrottshallen är upp till politiken att anslå. Illustration Krook & Tjäder.
Karlslunds- och läktarbadet tas ur bruk och istället byggs ett nytt bad med plats för en 25-metersbassäng samt en åttabanors 50-metersbassäng. Här kommer även att finnas ett så kallat äventyrsbad med bubbelpool och vattenrutschkanor.
Illustration Krook & Tjäder.
En ny yta – Gröna navet – skapas där dagens B-plan finns. Här kommer att finnas en scen för konserter men planen ska kunna användas för för olika typer av träning, aktiviteter och event.
Karlslundsparken finns med i både etapp1 och 4.

I morgon, tisdag. presenterar vi planerna mer i detalj.

Läs mer:

Till arkivet