Miljöpartiet vill införa medborgarbudget

Jesper Olsson,27, toppar Miljöpartiets valsedel till kommunfullmäktige. Nu vill han och partiet att Landskrona under kommande mandatperiod tester Medborgarbudget som ett led att stärka direktdemokratin i Landskrona. Förslaget är en av MP:s prioriterade frågor inför kommunfullmäktigevalet i höst.
Foto: Privat.
Miljöpartiet vill införa medborgarbudget i Landskrona. Något som bland annat praktiserats i Nässjö med stor framgång.

Partiet ser satsningen som ett sätt att stärka demokratin i Landskrona och göra den kommunala apparaten mer lyhörd för folks önskemål.
– Vi vill helt enkelt att folk ska ha mer att säga till om, även mellan valen, säger Jesper Olsson (MP). 

Medborgarbudget ger dig direkt inflytande över vilka investeringar som sker i det område där du bor. Modellen har exempelvis testats i Nässjö med stor framgång, där en rad byar och stadsdelar tilldelats en halv miljon vardera att investera. Projekttiden har löpt över två år där kommunen anordnat öppna möten där alla boende i det berörda området fått möjlighet att skicka in förslag på investeringar de vill se. Kommunens tjänstepersoner har sedan sållat i förslagen för att vaska fram de förslag som faktiskt går att genomföra. Bland dessa har de boende i området fått rösta fram sina favoriter. De projekt som vinner omröstningen har sedan genomförts under projektets andra år. I Nässjös fall har det lett fram till att skateparker, badflottar och hinderbanor byggts, allt efter önskemål från de boende. 

Du som bor i ett område och bokstavligt talat rör dig där varje dag har ju bäst koll på vad som behövs där. Därför är medborgarbudget ett sätt att garantera att offentliga investeringar matchar efterfrågan från Landskronaborna, säger Jesper Olsson. 

Partiet identifierar att det finns många goda idéer bland kommunens invånare som riskerar att aldrig fångas upp av kommunen. Medborgarbudget hade varit ett sätt för fler att få utlopp för sina idéer samtidigt som omröstningsdelen garanterar att de investeringar som görs har lokalt stöd. 

– Jag är ju från Asmundtorp och försöker hänga med i byns facebookgrupp. Det kommer faktiskt ganska många bra idéer där i olika trådar som förtjänar att förverkligas. Jag tänker att samma positiva vilja att utveckla sitt närområde finns resten av Landskrona också, avslutar Jesper Olsson.  

Till arkivet