Borstahusen får ny klockstapel

Dagens klockstapeln i Borstahusen ritades av Aina Berggren och uppfördes 1963 efter en donation av Borstahusens kyrkliga syförening som även donerade klockan som tidigare använts som brandlarmsklocka i Borstahusens Spruthus.
Vi noterar att den snart 60-åriga klockstapeln i Borstahusen har behövt stöttning och att de nu är dags för en ny att ta vid.

Lagom till sportlovet påbörjas arbetet med att tillverka en ny klockstapel i anslutning till kapellet i Borstahusen.

Klockstapeln som fått en förstärkt träkonstruktion sedan ett kraftigt rötangrepp upptäckts kommer under vår att ersättas med en kopia av dagens, fast nu tillverkad i stål. Materialvalet gör att klockstapeln förhoppningsvis ska kunna stå kvar under lång tid framöver.

Till arkivet