Landskrona i topp på vinds- och källarinbrott

Inbrottstjuvar vänder sig allt oftare till källare och vindar, snarare än bostäder. Sett till hela Skåne så minskar dock antalet anmälningarna om förrådsstölder, vilket i sig är tvärtemot trenden i riket.
Bland kommunerna i Skåne anmäldes flest vinds- och källarstölder i Landskrona, sett till antalet hushåll. Det visar försäkringsbolaget Ifs kartläggning av färska siffror från Brå.

I torsdags publicerade Brottsförebyggande rådet ny statistik över anmälda inbrott i bostäder och förråd. Försäkringsbolaget If har presenterat sin analys av siffrorna.

Antalet anmälda vinds- och källarinbrott har de senaste åren sett ett tydligt uppsving och utgör en allt större andel av alla anmälda inbrottsstölder. Under 2021 gjordes ungefär lika många anmälningar om förrådsstölder som året innan, medan bostadsinbrotten minskade.
– När coronapandemin slog till blev det än mindre fokus på bostäder där människor var hemma och en större styrning mot förrådsutrymmen. Ofta är det golf- och skidutrustning, samt väskor och verktyg som stjäls, säger Jenny Rudslätt, skadechef på försäkringsbolaget If och uppmanar till sedvanlig försiktighet.
– Tänk på att aldrig förvara stöldbegärlig egendom av högt värde i förråd, då riskerar du att bli utan ersättning. Hemelektronik och exklusivare märkesväskor är exempel på egendom som inte ersätts om de förvaras utanför bostaden.

I Skåne anmäldes 1 969 förrådsinbrott under år 2021. Det är 9 procent färre än året innan. Av dessa utfördes 147 av inbrotten i Landskrona.

Förrådsinbrotten brukar, generellt, vara vanligast under de mörka höst- och vintermånaderna. I Polisregion Syd, som Skåne tillhör, var januari den månad då det anmäldes flest vinds- och källarinbrott under 2021 (339 stycken), jämfört med 184 i juli då antalet var lägst.

Flest anmälda källar- och vindsinbrott per 1 000 hushåll  i Skåne 2021.

Landskrona 7,1
Helsingborg 6,4
Perstorp 6,2
Burlöv 5,9
Klippan 5,1
Malmö 4,3
Hässleholm 3,2
Ängelholm 2,7
Kävlinge 2,1
Osby 2,1
Örkelljunga 2,1
Bjuv 2,0

Övriga 21 kommuner har enligt statistiken färre än två källar- och vindsinbrott per 1000 hushåll.

Till arkivet