SBB blir ny delägare i Landskrona Stadsutveckling AB

Jan Simonsson och Ola Svensson ser fram emot att SBB:s kontor öppnar i Landskrona i mitten av juni.
Jan Simonsson och Ola Svensson framför  SBB:s kontor i Landskrona. 

Genom en riktad nyemission har SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB blivit delägare i Landskrona Stadsutveckling AB. Med förvärvet har Landskrona Stadsutveckling nu tio delägare varav nio är fastighetsägare i Landskrona och resterande 91,8 procent ägs av Landskrona Stadshus AB.

– Som ansvarstagande och stor samhällsbyggnadsaktör är det naturligt att vi är delaktiga i stadens utveckling. Genom att vara delägare i Landskrona Stadsutveckling AB ökar vår möjlighet till samverkan med övriga aktörer i staden och vi kan i högre grad bidra till Landskronas fortsatta utveckling, säger Ola Svensson, Regionchef Syd och Danmark Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

– Vi är glada och stolta över att ännu ett stort och professionellt fastighetsbolag som verkar i Landskrona vill vara med och bidra med sitt kunnande och sin investering i Landskrona Stadsutveckling AB och i staden. Vi ser fram emot ett gott och givande samarbete, säger Lars Bengtsson, VD Landskrona Stadsutveckling AB.

Landskrona Stadsutveckling AB startades 2012 i syfte att arbeta med frågor som bidrar till att göra Landskrona till en attraktiv stad för invånare och näringsliv. En del av uppdraget handlar om att skapa trygghet i Landskrona. En annan del i uppdraget är att bidra till att Landskrona har bra bostäder där människor trivs och mår bra men också att fastigheterna förvaltas på ett professionellt sätt som gör att det blir intressant för fler fastighetsbolag att investera i Landskrona.

Landskrona Stadsutveckling AB har under åren förvärvat ett flertal eftersatta fastigheter som varit centrala för stadens utveckling. Dessa har därefter tagits över av marknaden och förädlats som en del i stadens omdaning. Exempel på fastigheter är Neptun på Öster som idag är en förskola, Weibullsholm, växtförädlingsföretagets före detta huvudkontor som idag är ett företagshus samt del av sjukhuskvarteret som just nu håller på att utvecklas till ett nytt bostadsområde med nya bostäder i olika former.

Följande fastighetsbolag är nu delägare i Landskrona Stadsutveckling:  Brinova, Heimstaden, HSB Landskrona, Landskronahem, Lindström Fastigheter, Paulssons Fastigheter, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Stena Fastigheter och Svenska Hus.

Till arkivet