Kalmarunionens flagga markerar Nordens Dag

Två svenska flaggor samt en som representerar Kalmarunionen hänger på Rådhuset denna tisdag.
Två svenska flaggor samt en som representerar Kalmarunionen hänger på Rådhuset denna tisdag.

Idag, den 23 mars firas Nordens dag med bland annat flaggning av Kalmarunionens flagga. Denna dag markerar dagen då den officiella nordiska överenskommelsen Helsingforsavtalet undertecknades 1962.
– På Nordens dag vill vi uppmärksamma vikten av att de nordiska länderna jobbar tillsammans för lösa gemensamma samhällsutmaningar samt att vi lokalt visar stöd för den nordiska sammanhållningen genom flaggning, säger Kerstin Persson på Föreningen Norden i Landskrona.

Hon anser att Nordens betydelse för Sveriges ekonomiska välfärd och sociala trygghet inte nog kan underskattas och nära en tredjedel av Sveriges befolkning har en nära relation till ett annat nordiskt land.
– Var tionde svensk har någon gång också bott i ett annat nordiskt land. Att uppmärksamma och fira det nordiska samarbete är därför en nationell angelägenhet.

Grannskapet mellan länderna är viktigt.
– De nordiska länderna står varandra mycket nära. Liksom syskon liknar vi varandra. Vi lever på liknande sätt, både inom välfärd, sociala normer och kulturella uttryck. Vi gnabbas med varandra i många olika frågor och debatter men om samma frågeställningar. Vi vill liksom syskon i en familj vara bäst och vinna över varandra.

Kerstin Persson menar också att gemenskapen mellan länderna är stark.
– I Norden är varje land litet var för sig, men tillsammans är vi starka.

Mycket finns dock att göra.
– För bara några år sedan beslöt de nordiska statsministrarna en vision att ” Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030”. Så för att syskonen i den nordiska familjen ska kunna hitta en konstruktiv väg framåt är vårt förslag en nordisk familjeterapi, säger hon och förtydligar.
– Vi måste lära att lyssna på varandra. Ta lärdom av varandra. Hitta gemensam väg ur pandemin som en familj igen. Återupprätta tilliten. Och förstå och sätta värde på varandras olikheter mot ett gemensamt nordiskt ”familjesamarbete”.

För att visa stöd för det nordiska samarbetet har Föreningen Norden uppmanat Landskrona stad att flagga idag. Samma sak har de övriga 80 lokalavdelningarna i Föreningen Norden gjort.
– Vi behöver en nationell uppslutning för att uppmärksamma värdet av nordiskt samarbete och vikten av att utveckla Norden till världens bästa region att bo, leva och arbeta i.

Föreningen Nordens generalsekreterare, Josefin Carlring, har sammanfattat vad de anser vara nödvändiga åtgärder.

  • Sverige föregår med gott exempel och omvärderar beslutet om gränsstängning mot Norge eller tydligare motiverar nyttan med beslut om stängd gräns länderna emellan.
  • De nordiska regeringarna börjar kommunicera tydligt och gemensamt;
    eventuella gränsstängningar måste ske i nordiskt samförstånd.
  • De nordiska regeringarna låter Nordiska Ministerrådet agera krisorgan i Norden med uppgift att arbeta både proaktivt, samordnande och kommunikativt under kriser.
Till arkivet