Annons

Budget och Vägval klubbade

Arkivbild

Som väntat gick treklöverns budgetförslag igenom då denna togs upp på måndagens åtta timmar långa möte i kommunfullmäktige. Endast två ändringsyrkanden från Sverigedemokraterna gick genom. På samma möte klubbades även Vägval 2020, det vill säga det politiska inriktningsdokumentet som treklövern tagit fram och som återremitterades vid förra KF-mötet.

Annons
 

– Det var ett långt men bra möte. Det svåra i budgetmötena är att det är så många ärenden som diskuteras. Men allt drogs genom och budgeten togs, säger Torkild Strandberg (L).

Beslutet innebär att det ska sparas 50 miljoner kronor nästa år. Någon höjning av kommunalskatten blir det dock inte. Några större förändringar tror dock inte Torkild Strandberg att Landskronabon kommer att märka av.
– Nej, det som kommer att märkas mest är den förändringen som vårt Vägval kommer att innebära, säger Torkild Strandberg.

Beträffande budgeten så reserverade sig Socialdemokraterna mot beslutet.
– De stora skillnaderna mellan treklöverns och oppositionsbudgeten var olika prioriteringar. Vi socialdemokrater tycker inte att det är läge att under en rådande pandemi skära ner på 50 miljoner kronor, inom omsorg och utbildning. Pandemin har lärt oss en läxa när det gäller framförhållning och oväntade kriser i samhället. Vi måste bli bättre utrustade, speciellt inom omsorgen, säger Fatmir Azemi (S)

Socialdemokraterna presenterade även ett motförslag för dokumentet Landskrona vägval 2020.
– Dokumentet som treklövern presenterade innehöll en del förslag som var bra, men där fanns även förslag som vi ansåg vara mindre bra.

Sverigedemokraterna fick genom två ändringsyrkanden i budgeten.
– Det första ändringsyrkande går ut på att kommunstyrelsen, i samarbete med miljöförvaltningen och andra berörda förvaltningar, får i uppdrag att ta fram förslag till etappindelade mål för sänkning av koldioxidutsläppen i Landskrona genom framtagande av en koldioxidbudget, eller liknande. Detta arbete ska ske inom befintlig budgetram, säger Stefan Olsson (SD).

Det andra ändringsyrkandet som klubbades innebär att kommunstyrelsen, i samarbete med andra förvaltningar, får i uppdrag att ta fram en plan för att öka ambitionen gällande de förnyelsebara inslaget i den energi som används, med målet att Landskrona stad och Landskrona i stort ska bli fossilfritt.

Det halverade antalet ledamöter i kommunfullmäktige kan inte ta julledigt ännu. Årets sista möte i stadens högsta beslutande församling hålls den 14 december.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser