Oro för corona på stadens sociala boenden

Mörkret sänker sig redan under sen eftermiddag så här års och kön till en sängplats på Kolet infinner sig allt tidigare, enligt uppgift. Oron för pandemin i kombination med om man har tak över huvudet är en del Landskronabors vardag.
Mörkret sänker sig redan under sen eftermiddag så här års och kön till en sängplats på Kolet infinner sig allt tidigare, enligt uppgift. Oron för pandemin i kombination med om man har tak över huvudet är en del Landskronabors vardag, som ofta glöms bort.

Det talas dagligen om hur corona påverkar äldrevården och skolan, såväl bland brukare som personal. Vad många inte tänker på är att de som bor och arbetar på stadens sociala boenden är en utsatt grupp. Klart är också att smittan finns där. Två brukare, helt oberoende av varandra, har hört av sig till Landskrona Direkt och sagt att det är både si och så med coronarestriktioner på deras respektive boende. Vi kontaktade Emira Talic, chef för vuxenenheten inom individ- och familjeförvaltnignen, IoF, för att höra hur beredskapen är på akutboendena Kolet och Engelbrekt samt på Västra Fäladens boende (före detta Granet) samt Kvinnohuset.

Inom omsorgsförvaltningen använder all personal munskydd vid närkontakt med brukare, hur är det inom er verksamhet?
– På våra boenden följer vi omsorgsförvaltningen rutiner. Vi har endast munskydd vid nära kroppskontakt med de boende. I övrigt så uppmanas både personal och brukare att hålla avstånd. Generellt sett så har vi inget omvårdnadsarbete på våra boenden där nära kroppskontakt behövs, svarar Emira Talic.

Hur många boende/brukare har konstaterats smittande fram till dags dato?
– Vi har haft en brukare inom förvaltningen.

På individ- och familjeförvaltningen har man inom flera sektioner konstaterat smitta hos anställda med symtom, rapporterade staden nyligen.  Förvaltningen har förtydligat rutiner kring hemarbete, testning vid symtom samt vikten av att hålla avstånd, sade det då.
Hur många av de anställda inom IoF har konstaterats smittande fram till dags dato och hur många av dessa arbetar på de nämnda boendena.
– Inom förvaltningen så har vi hitintills haft fem smittade bland personalen, informerar Emira Talic.

Vad gör ni för att se till att de ”boende” inte smittar varandra?
– På våra akuta boenden så som Kolet har vi ändrat öppettiderna. På detta sätt hänvisas brukarna vid inskrivning direkt till sina rum. Alla klienterna har egna rum och delar alltså inte rum med varandra vilket de har gjort innan Corona. Vi har inga samlingar på allmänna utrymmen. Mat etcetera ordnas och serveras till brukarna på deras rum av vår personal.  Vi pratar också mycket om vikten av att hålla avstånd.  Vi har besöksförbud.

Enligt uppgift till Landskrona Direkt så stämmer det inte att alla klienterna på Kolet har enskilda rum.
– De har sedan i somras haft regeln att man ska vara en klient per rum. Följs inte detta så är det utan min vetskap. Jag ska kolla upp det med den som ansvarar på Kolet.

Testas boende och personal vid misstanke om smitta?
– Ja alla testas vid misstanke om smitta.

Vad händer om någon av de boende konstateras smittbärande?
– Vid konstaterad smitta så följer vi omsorgsförvaltningens rutiner kring isolering och skyddsutrustning.

På ett av boendena är klienterna dock oroliga. En som är konstaterad smittad bor där. Enligt uppgift till Landskrona Direkt så struntar smittbäraren i de regler och rutiner kring isolering som gäller. Personen ska enligt källan gå in och ut ur sin bostad och tvätta med mera. Hen ska även ha varit iväg och handla i en närliggande butik.
– Jag kan inte kommentera några enskilda ärenden. Klart är att vi inte kan låsa in folk. De är där på frivillig basis. Men skulle vederbörande vara en fara för andra genom att bryta mot våra regler så kan man förlora rätten till biståndet.

Hur följer ni upp att restriktionerna efterlevs?
– Varje chef följer upp sin verksamhet. Detta sker med nära och kontinuerlig dialog med personal och de boende, avslutar Emira Talic.

Till arkivet