Utsatta parkeringsplatser ska kameraövervakas

Dessa parkeringsplatser kommer att kameraövervakas. Beslutet väntas ta på torsdagens möte med kommunstyrelsen.
Dessa parkeringsplatser kommer att kameraövervakas. Beslutet väntas ta på torsdagens möte med kommunstyrelsen.

Efter en våg av bilinbrott i kommunen kommer ett flertal drabbade parkeringsplatser kameraövervakas. Beslutet väntas tas när kommunstyrelsen sammanträder på torsdag. Kostnaden för att sätta upp kameror på stationerna i Landskrona, Glumslöv och Häljarp samt parkeringarna på Kasernplan och Skeppsbron beräknas till 1,5 miljoner kronor under 2021 och 2022.

Under sensommaren 2020 utsattes ett 30-tal bilar för inbrott/försök till inbrott i centrala delarna av Landskrona. Mest utsatt var sjudygnsparkeringen vid Venterminalen Skeppsbron och parkeringen på Kasernplan. Och det har inte blivit bättre. Tvärtom. Antalet bilinbrott ökar stadigt i hela kommunen. Bara det senaste dygnet har fem anmälningar inkommit till polisen. På måndagen var det området mellan Borstahusen och Västra Fäladen drabbades. Många inbrott sker också på parkeringsplatserna vid stationerna i Häljarp, Glumslöv och Landskrona.

Med anledning av detta vill kommunen nu kameraövervaka några av de mest utsatta parkeringarna. Vid Skeppsbron pågår åtgärder såsom ökad bevakning, belysningsförbättring samt allmän röjning och reparation. Då platsen ligger avskilt från bebyggelse och naturlig rörelse bedöms dessa åtgärder emellertid behöva kompletteras med kameror för att uppnå så maximal brottsförebyggande effekt som möjligt.

Kasernplan har fram till 2017 varit kamerabevakad. Då tekniken var gammal, kamerorna delvis ur funktion och brotten legat på nollnivå de senaste åren, plockades kamerorna ner utan att ersättas med nya.  Med anledning av senaste månadernas ökning av bilinbrott i centrum har behovet av nya kameror på Kasernplan aktualiserats.

Till arkivet