Spännande fynd på gamla golfbanan

Utgrävningarna i Borstahusen görs med hjälp av grävmaskiner som banar av tunna skikt med skopan, och arkeologer som handrensar ytorna hela tiden i jakten på fynd och anläggningar. Foto: Arkeologerna, Statens Historiska Museer
Utgrävningarna i Borstahusen görs med hjälp av grävmaskiner som banar av tunna skikt med skopan, och arkeologer som handrensar ytorna hela tiden i jakten på fynd och anläggningar.
Foto: Arkeologerna, Statens Historiska Museer

Just nu gräver ett tiotal arkeologer ut vissa avsnitt av den delen av den före detta golfbanan som låg mellan Ulkavallen och Erikstorp. Och fynden har varit många. Utgrävningen påbörjades den 1 juni och grävningen ska pågå till 15 juli.

Bland fynden finns en del av en slipad, tunnackig flintyxa, en hel tjocknackig, slipad flintyxa med svagt utsvängd egg, flintskäror, delar av flintdolkar och flintspetsar, brynen samt i stort sett hela eller delar av keramikkärl. Dessutom har arkeologerna grävt fram en liten, portabel skålgropssten med fem slipade små gropar. Förmodligen rör det sig om någon typ av offergåva som kastats ut i  våtmarksområdet och den forna havsstranden.

Enligt kommunalrådet, tillika arkeologen, Torbjörn Brorsson (M) kommer föremålen att bearbetas under höst och vinter och sedan förvaras på magasin hos Historiska museet i Lund.
– De har hand om alla föremål i Skåne, förutom från Lunds stad, som Kulturen har hand om, säger han och funderar över hur gamla fynden kan vara.
– Tidigare har det varit en del lämningar från omkring 1600 före Kristus i området, äldre bronsåldern och det ska även finnas något betydligt äldre, från stenåldern, cirka 5000 före Kristus. 

Det mest spännande offerfyndet är en liten, portabel skålgropssten med fem slipade små gropar.
Foto: Arkeologerna, Statens Historiska Museer
Till arkivet