Annons

Så gör du självtest för covid-19

Självtestet för covid-19 beställs på 1177.se och hämtas och lämnas av ett ombud på ett av de apotek som samarbetar med Region Skåne.

Från och med idag kan skåningar med symtom på covid-19 beställa ett självtest på 1177.se för att kontrollera om man har en pågående covid-19-infektion eller inte.

Annons
 

Den som har symtom som tyder på att man skulle kunna ha covid-19, till exempel feber, hosta eller influensaliknande symtom och är folkbokförd i Skåne samt har e-legitimation kan nu beställa ett självtest på 1177.se. Testet är gratis.
– Vi är glada att kunna ge besked om att vi nu är igång med självtestning för covid-19. Vårt gemensamma mål är att minska smittspridningen i Skåne och vi vet att det finns ett stort intresse hos invånarna att själva kunna ta ansvar och testa sig när man har symtom. Erfarenheten från andra regioner är att trycket blir högt och vi kommer följa efterfrågan på tester noga, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom.

Positivt provsvar följs av smittspårning
Självtestet måste hämtas ut och lämnas in av ett ombud, eftersom den som ska göra testet annars riskerar att sprida covid-19. Provsvaret kommer efter 1-3 dagar på 1177.se. Den som får ett positivt provsvar och som visar konstaterad covid-19, blir uppringd av Region Skånes smittspårningsenhet och får förhållningsregler. Tillsammans påbörjar man smittspårningen. Målet är att minimera smittspridningen i Skåne.

-Får man veta att man har covid-19 måste man enligt smittskyddslagen agera så att smittan inte sprids vidare. Man måste också informera sina närkontakter eftersom de också har varit utsatta, så att de i sin tur kan vara försiktiga i sin kontakt med andra. De som har varit i närkontakt med en person som har covid-19 ska vara extra uppmärksamma och testa sig så fort de får minsta symtom, säger biträdande smittskyddsläkare Eva Gustafsson.

Kapaciteten byggs ut efterhand
Just nu kan man hämta och lämna självtest på ett trettiotal apotek i Skåne. Kapaciteten för självtesterna är inledningsvis begränsad, men kommer att byggas ut efterhand.

Självtester görs för att påvisa en eventuellt pågående infektion av covid-19 och görs genom topsning i näsa och svalg. Antikroppstester, som visar om man tidigare har haft covid-19 och har bildat antikroppar, görs genom blodprov och i dagsläget endast efter medicinsk bedömning. Region Skåne arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och planering för att kunna erbjuda även antikroppstester till allmänheten pågår just nu.

Fakta – Så här beställer du ett självtest för covid-19 på 1177.se

 • Den som vill göra ett självtest ska ha symtom på covid-19, vara folkbokförd i Skåne och ha en e-legitimation. Du kan läsa mer om symtom och hur man beställer självtest på covid-19 på 1177.se.
 • Självtestet beställs genom att gå in på 1177.se och logga in med e-legitimation.
 • Testet hämtas och lämnas på ett av de apotek som Region Skåne samarbetar med. I samband med att självtestet beställs, går det att välja vilket apotek man vill hämta och lämna testet på.
 • Eftersom den som ska ta testet har symtom och alltså kan ha covid-19, måste ett ombud hämta testet. Ombudet måste visa både sin egen legitimation och legitimation för den som har beställt testet. Apoteket lämnar bara ut självtest till ombud. 
 • Testet måste lämnas in till apoteket samma dag som det tas. Det kan vara olika ombud som hämtar och lämnar testet, men det måste lämnas på samma apotek som det hämtades på.
 • För närvarande går det att hämta ut och lämna in självtest på ett trettiotal apotek i Skåne. Är självtesten slut på det apotek den som beställer först väljer, går det att välja ett annat apotek. Det går också att beställa självtestet för uthämtning en annan dag. Kapaciteten kommer att utökas framöver.

 Fakta – Så testar Region Skåne för pågående infektion av covid-19

 • Alla som är folkbokförda i Skåne, har symtom på covid-19 och har e-legitimation kan beställa självtest på 1177.se.
 • Patienter som behöver vård testas på vårdcentral eller sjukhus.
 • Den som inte har e-legitimation kan ringa till sin vårdcentral eller 1177 på telefon.
 • Svenska turister som blir sjuka och behöver sjukvårdsrådgivning ringer 1177 på telefon. De kan hänvisa till vårdcentral, som bedömer om ett covid-19-test bör tas.
 • Utländska turister ringer 1177 på telefon för sjukvårdsrådgivning på svenska eller engelska och hänvisning till rätt vårdnivå. Eventuellt covid-19-test kan tas på vårdcentral.
 • Personal inom Region Skåne samt kommunal vård och omsorg testar sig vid något av de provtagningsställen som riktar sig till personal och provtagningen beställs av närmaste chef.

 

Ännu smittspridning i hela samhället
Smittspridningen den senaste veckan har legat på en stabil nivå. Virusprovtagningarna har fortsatt att öka i alla åldersgrupper, men allra mest i åldrarna 19-69 år.

Antalet patienter som är så svårt sjuka att de behöver intensivvård har under veckan minskat. Likaså andelen äldre covid-smittade. Däremot håller trenden i sig då det gäller ökat antal smittade bland barn, ungdomar och unga vuxna.
– Jag har full förståelse för att många börjar trötta på både pandemin och alla de rekommendationer som finns, men vi måste påminna varandra om att fortsätta hålla i och kämpa. Det är till stor del tack vare dom gemensamma insatser och uppoffringar som vi alla har gjort under våren som gör att läget i Skåne ändå är så pass stabilt idag. Samtidigt ser vi att trenden snabbt kan brytas och försämras om vi börjar släppa efter med att hålla avstånd och stanna hemma när vi är sjuka, säger smittskyddsläkare Eva Melander.

Antalet virusprovtagningar ökar rejält
Fram till 1 juli har 42 152 virusprover tagits i Region Skåne. Flest prover har tagits på vårdcentralerna och snittet har legat på cirka 850 prover per dag.

– Hur smittspridningen kommer att utveckla sig framöver är svårt att säga. Vi vet exempelvis ännu inte fullt ut hur midsommarfirandet har påverkat smittspridningen. Dessutom har ju många påbörjat sin semester och antalet turister i Skåne har ökat,  avslutar smittskyddsläkare Eva Melander.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser