Annons

SD vill införa “Fri tid” inom omsorgen

Kerstin Stein Sandell (SD). ledamot i omsorgsnämnden och Stefan Olsson (SD) kommunalråd vill att det införs en ny organisationsmodell inom hemtjänsten.

Vi noterar att kommunalråd Stefan Olsson (SD) och Kerstin Stein Sandell (SD) har lämnat in en motion kommunfullmäktige, där de vill att Landskrona inför vad man kallar “Fri tid”- modellen inom omsorgen.

Annons
 

Inspiration till motionen har de hämtat från Västervik, där Västerviks kommun har infört “Fri Tid” inom omsorgen med stor framgång. Motionärerna skriver att SD förespråkar organisationsmodeller som sätter tillit i centrum.

SD anser tillit är bäst för både stadens anställda och medborgarna. Med tillit växer handlingsutrymmet, arbetsglädjen och möjligheten att påverka sitt arbete, samtidigt som vårdtagarna får större inflytande och blir nöjdare.

– Omsorgen i Landskrona har under åren brottats med problem inom hemtjänsten. Brukarnöjdheten är i botten år efter år, och den styrande Treklövern har bevisligen svårt att lösa problemen inom hemtjänsten, säger Stefan Olsson, kommunalråd,

I Västervik, där SD hämtat inspiration till motionen, bestämmer hemtjänstpersonalen själva hur länge de ska vara hos de äldre. Personalens stress har minskat och de äldre är delaktiga i besluten.

– Där blev alla blev nöjda när hemtjänsten började med “Fri tid”. I stället för att en biståndshandläggare bestämmer hur lång tid man behöver hjälp med morgonbestyr eller städning ska ta, så lägger personalen själva upp arbetet tillsammans med brukaren, förklarar Stefan Olsson som ser flera fördelar för såväl hemtjänstpersonal, handläggarna och brukarna.
– Det blir mindre administration och detaljstyrning. mer tillit mellan professioner, ökad arbetsglädje, större inflytande över planering och utförande för personal och brukare, samtidigt så frigörs tid för biståndshandläggare, som kan användas till exempelvis uppföljning av verksamheten. Men det viktigaste är att systemet är mer kostnadseffektivt och ger mer kvalitet för våra brukare, avslutar Stefan Olsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser