Annons

Oförändrat gymnasieprogram de närmaste åren

Allt fler ungdomar har program på Öresundsgymnasiet i Landskrona som förstaval när de nu slutar grundskolan. Några nya gymnasieprogram finns det dock inga planer på de närmaste åren.

Annons
 

Idag har Öresundsgymnasiet nio olika program. Till dessa söker att fler elever som slutar grundskolan.
– I år har vi 207 förstahandssökande jämfört med 150 året innan och det är en ökning med 38 procent, säger Fredrik Menkus Wegbrat, chef för utbildningsförvaltningen.

Något större sug efter program som inte erbjuds på Öresundsgymnasiet finns inte.
– Nej, ungdomar idag är inte så intresserade av exempelvis att jobba i restaurangkök eller som svetsare. Det kommer senare i livet och till dessa personer erbjuds vuxenutbildning, säger Lisa Flinth (L), ordförande i utbildningsnämnden.
– Dessutom erbjuder flera av våra grannkommunen mycket fina utbildningar för de som är intresserade.

Någon diskussion om nya program har inte funnits, varken i förvaltningen eller inom politiken.
– Vi har istället valt att lägga allt fokus på den sammanslagning av programmen som kommer att ske under sommaren. Det är viktigt att de elever som nu valt Öresundsgymnasiet känner att de står i fokus, säger Fredrik Menkus Wegbrat.

Följande gymnasieprogram som ingår i de nationella programmen finns och kommer att finnas på Öresundsgymnasiet till och med läsåret 2021/2022.

  • Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi
  • Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap och naturvetenskap/samhälle
  • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap
  • Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt arbete
  • Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning husbyggnad
  • El- och energiprogrammet med inriktning elteknik
  • Vård och omsorgsprogrammet

Förutom dessa finns ett Introduktionsprogram samt Individuella programmet på gymnasiesärskolan

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser