Annons

Ny rutin vid utskrivning av äldre från sjukhus till särskilt boende

Nu kommer äldre som skrivs ut från bland annat  Landskrona Lasarett och som ska till särskilt boende att testa för covid-19. 

Äldre patienter som skrivs ut från sjukhus och ska återvända till sina särskilda boenden kommer att testas för covid-19 även om de inte har symtom, efter nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten i syfte att minska smittspridning inom äldreomsorgen.

Annons
 

– Covid-19 drabbar äldre och sköra personer särskilt hårt. Många åtgärder krävs för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen, där frikostig provtagning är en av dem, säger Eva Gustafsson, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Region Skåne ansvarar för att provet tas vid utskrivning till särskilda boenden och korttidsboenden. Provet tas på sjukhuset men svaret behöver inte inväntas innan patienten flyttar, eftersom boendet som tar emot patienten tillämpar särskilda hygienrutiner och tar ett uppföljande prov om det första provet är negativt.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser