Syrgas istället för morfin kan rädda över 1000 liv

Björn Frännhagen berättar hur syrgas kan rädda tusentals liv. Rören till tankarna tillverkas på Jobsab i Landskrona.
Björn Frännhagen berättar hur syrgas kan rädda tusentals liv. Rören till tankarna tillverkas på Jobsab i Landskrona.

Björn Frännhagen är innovatören från Landskrona som har många strängar på sin lyra. Hans senaste initiativ kan betyda räddade människoliv. På tisdagen presenterades Stiftelsen Syrgasinitiativet som han dragit igång tillsammans med två läkare. Fullt ut skulle tusentals liv kunna räddas.

När Landskrona Direkt möter Björn Frännhagen på Jobsabs tomt på Järvgatan i Landskrona så står han jämte en liten container med två stora och en mindre gastub i.
– Det är syrgas som skulle kunna rädda liv, säger Björn Frännhagen och förklarar.
– Det är inget nytt. Många som ligger sjuka i corona på landets äldreboende får idag morfin. Detta är långt ifrån någon bra lösning. De hade mått mycket bättre av syrgas. Det hade kunnat rädda deras liv, säger han och pekar på gastuberna.

Vad är ett människoliv värt?
Faktum är att det rör sig om tusentals äldre som kunnat överleva corona och kostnaden är långt ifrån svindlande.
– En grov uppskattning är att vi behöver cirka 200 containrar i landet. Dessa kostar cirka 50 miljoner att tillverka och inreda och det tar cirka fyra månader att få fram. Det betyder att varje enhet kostar cirka 250 000 kronor och dessa varar i fyra till åtta dagar vid ett boende med stort behov innan tuberna behöver fyllas på igen. Med detta kan uppskattningsvis över tusen liv i Sverige gå att rädda. Frågan är då vad ett människoliv är värt, frågar sig Björn Frännhagen retoriskt.

Tanken är att de mobila containrarna ska kunna flyttas snabbt vid behov.
– Vi får en adress till ett äldreboende och transporterar dit en container. Därefter ser vi till att syrgas kommer till speciella rum genom rör. Där räddas liv och uppskattningsvis är behovet av syrgasen slut efter några veckor. Och då kan syrgasen transporteras till annat boende. Det är inget svårt alls, säger Björn Frännhagen.

Att det skulle behövas en syrgascontainer i Landskrona tror han inte.
– I Landskrona var man långt före när det gäller att skydda de äldre på boendena. Inte en enda vårdtagare har smittats av corona i Landskrona. Däremot har personal som bland annat varit utomlands drabbats, säger han.

Att ingen vårdtagare i stadens äldreboende smittas av corona bekräftar Anna Classon på kommunens stadsledningskontor.
– Vi är stolta över att vi inte fått en enda smittad på våra äldreboenden, sade hon i samband med att organisationen Företagarna i Landskrona delade ut pris till Årets Företagare på tisdagen.

Ska träffa socialministern
Björn Frännhagen är i eld och lågor över projektet och på onsdagen ska han träffa socialminister Lena Hallengren (S) i Stockholm för att visa upp containern med syrgastuberna och informera om Stiftelsen Syrgasinitiativet.
– Vi ska träffa henne imorgon innan vi har en stor presskonferens i Stockholm. Och i samband med denna så kommer även vår nya hemsida att gå upp, säger Björn Frännhagen.
– Och det är via den som kommuner och ansvariga på landets äldreboenden kan komma i kontakt med oss på Stiftelsen Syrgasinitiativet. Därefter kan vi tillsammans rädda liv.

Björn Frännhagen visar hur enkelt man hanterar syrgastuberna.
Till arkivet