Annons

Hundratals har anställts i vården efter upprop

Mer än 500 personer har nu anställts i vården efter att de anmält sitt intresse för att hjälpa till under pandemin. Sedan mitten av mars har drygt 5 000 personer anmält sitt intresse för att hjälpa Region Skåne i arbetet med covid-19.
– Det är helt fantastiskt, det visar på ett enormt engagemang, säger Lea Blomberg, enhetschef på Region Skånes HR-avdelning.

Annons
 

När coronapandemin bröt ut stod det snart klar att sjukvården skulle behöva extra resurser. Även de verksamheter som stödjer vården, till exempel lokalvård behövde förstärkning. En webbsida, Hjälp till, där intresserade kunde anmäla sig sattes snabbt upp och har nu fått tiotusentals besök.

Anmälningarna har strömmat in och hittills har över 500 personer kontrakterats. För Lea Blomberg och hennes medarbetare på HR är utmaningen att snabbat matcha rätt kompetens till rätt uppdrag. De som inte har den kompetens som Region Skåne efterfrågar hänvisar man i stället till Röda Korset eller kommunerna. Störst är behovet av personer med vårdutbildning. Skånes universitetssjukhus har anställt 300, främst läkarassistenter och undersköterskor.

En av dem är Simon Karlelid, läkarstudent på termin tio, som jobbar i provtagningstältet i Lund.
– Jag jobbar några pass i veckan. Jag gör det för att det är kul att jobba i vården och för att jag vill dra mitt strå till stacken under pandemin. Det passar fint eftersom jag den här terminen skriver på mitt examensarbete och kan vara mer flexibel, säger han.

Fakta – så många har anställts
Skånes universitetssjukhus: Drygt 300, undersköterskor, sjuksköterskor och läkarassistenter
Primärvården: Ett fåtal sjuksköterskor och undersköterskor
Skånes sjukhus nordost: Drygt 10 sjuksköterskor och undersköterskor
Skånes sjukhus nordväst: Cirka 60 sjuksköterskor och undersköterskor
Regionservice: Drygt 80, främst lokalvårdare, tvättbiträden, servicevärdar

Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser