Annons

Haldex förlänger korttidsarbete

Fortsatt korttidsarbete på Haldex.

Haldex förlänger korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) för flertalet anställda i Landskrona som infördes den 30 mars. Sammanlagt berörs cirka 250 medarbetare.

Annons
 

Beslut om förlängt korttidsarbete följer av fortsatt minskad efterfrågan på Haldex produkter och tjänster och behovet av att begränsa negativa finansiella effekter av Covid-19. Korttidsarbete infördes för flertalet medarbetare i Landskrona den 30 mars och förlängs nu som minst även under maj månad. Avtalet med facken ger utrymme för ytterligare förlängningar så länge Covid-19 påverkar verksamheten. Haldex kommer, i nära dialog med facken, löpande att utvärdera situationen och behovet av att förlänga korttidsarbetet även under kommande månader.

– Tyvärr måste vi förlänga korttidsarbetet för att anpassa kostnadsmassan så länge Covid-19 påverkar verksamheten. Vi vill självklart undvika uppsägningar så långt som möjligt och åtgärderna tillåter oss att behålla vår kompetens och att vi säkerställer att vi snabbt kan utöka arbetstiden igen när situationen ändras, säger Helene Svahn, VD och koncernchef för Haldex.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser