Sena kvällståg dras in

Sena kvälls- och natttåg ställs nu in i Skåne. Foto: Karl-Johan Hjertström.
Sena kvälls- och natttåg ställs nu in i Skåne. Foto: Karl-Johan Hjertström.

Tågresandet i Skåne har mer än halverats den senaste månaden. För att spara på resurser och skapa en bättre uthållighet i tågsystemet, anpassar Skånetrafiken trafiken på kvällar och helger, samtidigt som trafiken under rusningstid prioriteras. Dessutom kommer flera planerade banarbeten att påverka tågtrafiken – något som Skånetrafiken räknat med när trafiken nu anpassas.

Den 1 maj anpassar Skånetrafiken tågtrafiken till färre resande och för att skapa en bättre uthållighet i trafiksystemet. Det innebär att Pågatågen på flertalet sträckor endast kör fram till klockan 22.00 på såväl vardagar som helger. Resultatet blir färre tåg på kvällar och nätter samt inga avgångar med PågatågenExpress. Resenärer hänvisas till Öresundståg och Skånetrafikens ordinarie bussar. I övrigt kör tågen i Skåne som vanligt.
– Med anledning av det minskade resandet glesar vi ut antalet tågavgångar med några procent. För att undvika trängsel ombord gör vi det på tider och avgångar när få reser, säger Linda Westman, affärschef Pågatågen.

Sedan tidigare kör endast två tåg i timmen över Öresundsbron i rusningstid. Detta efter ett danskt myndighetsbeslut. Tågresandet över bron har minskat med upp emot 90 procent.

Extra tåg för att undvika trängsel ombord
Skånetrafiken räknar dagligen antalet passagerare och lediga säten ombord. Dessutom görs utrop om vikten av att sprida ut sig i tåget. Utöver det lanserade Skånetrafiken nyligen en digital tjänst där skåningarna kan se lediga platser på bussar och snart även på Pågatågen.

För att ytterligare minska risken för trängsel sätter Skånetrafiken från och med den 11 maj in extra Öresundståg i rusningstid. De två Öresundstågen ersätter de på grund av banarbeten inställda Pågatågen mellan Helsingborg och Malmö. Dessutom förlängs tågen på de avgångar där det är möjligt.

– Generellt sett är det gott om plats ombord på våra tåg. Däremot ber vi alla att vara ute i god tid, sprida ut sig längs perronger och i tåg för att undvika trängsel. Om alla kommer i sista stund blir det lätt trångt just innanför dörrarna, säger Linda Westman.

Trafikverket genomför flera stora arbeten på järnvägen i Skåne
Den 1 maj startar Trafikverket flera sedan länge planerade och välkomna arbeten på den skånska järnvägen. Inte minst påverkar fyrspårsbygget mellan Arlöv och Flackarp trafiken mellan Malmö och Lund eftersom Trafikverket måste begränsa antalet tåg på sträckan. Dessutom sker ett flertal andra arbeten parallellt vilka även de påverkar tågtrafiken såväl i norra som i södra Skåne. Bland annat stängs Lommabanan helt under tiden som nya stationer för Pågatågen byggs på sträckan.

I Skånetrafikens app och hemsida får du löpande uppdaterad information om din resa. Även på Skånetrafikens hemsida hittar du information om hur din resa påverkas under rubriken Håll koll på banarbeten.

Till arkivet