Annons

Teatern stängd fram till sommar

Kulturen drabbas hårt av inställda arrangemang just nu. Landskrona Teater håller stängt till och med den 31 maj.

Med tanke på publikens ålder och Folkhälsomyndigheten rekommendationer gällande covid-19 så har Jazzhouse Landskrona beslutat att ställa i fredagens jazzkväll på Folkets Hus.

Annons
 

Nu har även Kulturförvaltningen och Landskrona teater fattat beslut om att tillfälligt göra uppehåll i den publika verksamheten. Inga föreställningar eller andra publika arrangemang kommer att äga rum under perioden fram till den 31 maj 2020. Detta innebär exempelvis att Oslipat med Jesper Rönndahl i nästa vecka skjuts på framtiden.
– Beslutet grundar sig i flertalet inställda eller ombokade föreställningar, bemanningssvårigheter samt problem med tekniska leveranser under den senaste tidens händelseutveckling kring coronaviruset, meddelar man från Landskrona Teater. 

Halverat resande med Skånetrafiken
I övrigt noteras att Skånetrafikens verksamhet kraftigt påverkats av covid-19. På drygt två veckor har antalet resor i stort sett halverats.
Antalet tågresor över Öresundsbron har minskat med upp emot 60-70 procent sedan den danska regeringen begränsade trafiken till ett tåg i timmen. På andra sträckor i Skåne har antalet tågresor minskat med mellan 30 och 40 procent. Det totala antalet bussresor i Skåne har minskat med omkring 50 procent. Även Skånetrafikens Serviceresor ser en minskning av sina resor.
Utöver ett minskat resande har sjukskrivningarna bland förare, ombord-personal och kontrollanter ökat kraftigt under de senaste veckorna.
– Trots minskningen har vi omkring 225 000 resor varje dag med våra bussar och tåg. Alla som reser ska veta att Skånetrafikens tåg och bussar fortsätter att rulla – inte minst nu när många behöver oss som mest, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Respektera besöksförbudet
Igår var det omsorgsförvaltningens chef Håkan Strömberg som vädjade till allmänheten att visa respekt för besöksförbudet som råder på stadens äldreboenden. Nu gör Region Skåne detsamma för våra sjukhus.

Sedan den 12 mars är det besöksförbud i den skånska sjukvården. Syftet är att begränsa smittspridningen. Men nu kommer det signaler från flera sjukhus om att besöksförbudet inte upprätthålls fullt ut. Det förekommer till exempel att patienter går ut från avdelningarna och träffar närstående på caféer på sjukhusområdet. På så vis finns det risk för att patienter kan ha utsatts för smitta när de återvänder till avdelningen. Även om avsikten inte har varit att kringgå besöksförbudet innebär det i praktiken att man riskerar att sprida smitta. Detta bekymrar Rasmus Havmöller, regional chefsläkare i Region Skåne.
– Vi måste alla hjälpas åt för att minska risken för smittspridning och därmed skydda våra patienter och medarbetare. Därför är det oerhört viktigt att alla respekterar besöksförbudet, personalens anvisningar och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Alla måste ta ett ansvar. Annars riskerar vi att få en smittspridning inne i sjukvården och det skulle drabba de som är mest utsatta, säger han.

Rekommendation är i stället att hålla kontakt med sin närstående via telefon eller sociala medier medan man är inlagd på sjukhus.

Läs mer:
Fokus på coronaläget i Landskrona

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser