Städtjänster på lasarettet har blivit politik

Vem som ska utföra städningen på Landskrona lasarett i framtiden är oklart. I dag sker det i Region Skånes egen regi.

Uppdaterad kl. 15.50

Vem som ska utföra städningen på Landskrona lasarett i framtiden är oklart. I dag sker det i Region Skånes egen regi.

Med anledning av gårdagens artikeln om städtjänster vid Landskrona lasarett har Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande för Servicenämnden i Region Skåne reagerat och ger idag sin syn på saken.

– Det förvånar mig att Socialdemokraterna och Jonas Esbjörnsson hävdar att alliansen vill privatisera städtjänsterna vid Landskrona lasarett och delar av lokalvården på SUS Malmö. Vid torsdagens sammanträde i servicenämnden, där både jag och Jonas Esbjörnsson medverkade, fattades inget beslut om att privatisera lokalvården på något av Region Skånes sjukhus. Inte heller presenterades något sådant förslag från alliansens sida, säger Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande i Region Skånes servicenämnd. 

– Region Skånes servicetjänster ska utmärkas av hög kvalitet och avlasta vårdpersonalen i deras arbete, oavsett om tjänsterna utförs i egen regi eller i entreprenadform. Vi i alliansen fokuserar på kvalitet, inte på driftsform. Vårdens medarbetare kan lita på att det mest fördelaktiga leveransalternativet alltid väljs. En eventuell upphandling föregås alltid av noggranna utredningar och förenas med tydliga krav, fortsätter Inger Tolsved Rosenkvist (L).

Inger Tolsved Rosenkvist lyfter också fram Allians för Skånes arbete för att stärka regionens ekonomi.
– Utan en ekonomi i balans kan vi inte långsiktigt garantera skåningarna den välfärd de har rätt att förvänta sig. Socialdemokraterna misslyckades under sina år vid makten med att skapa en sund ekonomisk hushållning i Region Skåne och efterlämnade 2018 en region med stora underskott. Vi i Allians för Skåne är beredda att vända på alla stenar för att få ett slut på de senaste årens kostnadsökningar och spräckta budgetar, avslutar Inger Tolsved Rosenkvist (L). 

Jonas Esbjörnsson (S), gruppledare i Region Skånes Servicenämnd som idag har besökt lokalvårdarna på lasarettet är snabb att bemöta kritiken.
– I alliansens budget för 2019 finns ett uppdrag om att se över möjligheterna att konkurrensutsätta lokalvården. Igår på servicenämnden presenterade servicedirektören ett förslag om att utreda privatisering av lokalvården i Landskrona och delar av SUS Malmö. Om Inger Tolsved-Rosenkvist (L) och alliansen inte längre står bakom detta, så gör de både oss socialdemokrater och personalen nöjda, säger Jonas Esbjörnsson (S).

Läs mer: Hattigt om städningen på lasarettet

Till arkivet