Han vill se en kommission för trygghet

Kommunalråd Fatmir Azemi får förtroendet att toppa Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige och får väl därmed anses vara den politiker som utmanar Torkild Strandberg (L) om att bli kommunstyrelsens ordförande.
Fatmir Azemi föreslår att det bildas en politisk styrd kommission för skapa ökad trygghet i Landskrona.

– Vi socialdemokrater anser att tryggheten i Landskrona är hotad.  Vi kan inte acceptera angrepp mot våra institutioner, så som stadshuset utsattes förra veckan, och inte heller skjutningar på stan, säger  Fatmir Azemi , oppositionsråd (S)  som tillskrivit kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) och föreslår att en kommission för trygghet bildas.

– Medborgarna i Landskrona skall känna sig trygga och ges de bästa förutsättningarna att förverkliga sig själva i arbets- och samhällslivet. Som tur är kom ingen människa till fysisk skada under förra veckans kraftiga explosion, men risken finns att oskyldiga människor kan komma till skada om detta fortsätter, säger Fatmir Azemi  som vill att kommunstyrelsens ordförande sammankallar alla politiska partier i kommunfullmäktige till en gemensam kommission och arbete kring säkerheten och trygghet i Landskrona.

– Det är viktigt att inte ge efter för dessa kriminella och odemokratiska krafter. Vi förutsätter att Landskrona stad ställer upp med de resurser som polisen begär i sitt arbete med att komma åt och bura in de personer som ligger bakom dessa handlingar. Mer kameraövervakning måste till, men också annat trygghetsskapande arbete behövs, säger han vidare.

Frågan är då om det inte är just detta som det lokala brottsförebyggande rådet redan arbetar med. Ett råd som består av två delar,  dels en styrgrupp bestående av politiker och dels en förvaltningsövergripande grupp bestående av förvaltningschefer som träffas tre-fyra gånger per år och har i uppdrag att prioritera, kvalitetssäkra och följa upp det brottsförebyggande arbetet samt att förankra de brottsförebyggande frågorna politiskt.
– Jag tycker att det är viktigt att samtliga partier ska vara med. En kommission ska arbeta med trygghetsprogram för hela Landskrona och det utesluter inte BRÅ:s arbete, säger Fatmir Azemi .
– Kommissionens befogenhet blir större då alla partier är med och den ska vara politiskt styrd, avslutar oppositionsrådet.

Till arkivet