Kommunen säljer belysningen i Pilängen

Teknik- och fritidsnämnden har tagit beslut om att sälja utomhusbelysningen i Pilängen till Stena Fastigheter.
Teknik- och fritidsnämnden har tagit beslut om att sälja utomhusbelysningen i Pilängen till Stena Fastigheter.

I samband med att Stena Fastigheter säljer de västra delarna av Pilängen till BoKlok och därmed kommer att riva och flytta belysningen på platsen så vill man köpa all utomhusbelysning i kvarteret av Landskrona stad. Priset kommer att bli en krona.

Stena Fastigheter vill äga sin egen belysning i Pilängen för att kunna förändra och utveckla belysningen i sin egen takt. Det innebär dock att bolaget måste köpa all belysning av kommunen.
På teknik- och fritidsförvaltningen tycker man att det är en god idé och förslog därför för teknik- och fritidsnämnden att besluta att sälja allt för en krona. Så blev också beslutat när nämnden träffades på onsdagen.

Det låga priset motiveras med att belysningen inom Pilängen består av äldre armaturer och att något restvärde inte finns kvar i anläggningen. Likaså är anläggningen avskriven.

Kostnaden för staden blir arbetet med omkoppling i belysningsnätet för att Stena Fastigheter ska kunna mata sin egen anläggning i fortsättningen. Arbetet för kommunens del beräknas ta ett par dagar.

Till arkivet