Park ska bli attraktivare och tryggare

Just nu arbetas det inom flera olika sektorer för att skapa en attraktivare och tryggare miljö kring Wrangelska parken.
Just nu arbetas det inom flera olika håll för att skapa en attraktivare och tryggare miljö kring Wrangelska parken.

Tillsammans med polis, fastighetsägare och stadsutvecklingsbolaget arbetar stadens olika förvaltningar för att skapa en attraktivare och tryggare miljö kring Wrangelska parken. Ett led i detta är naturligtvis den flytt av Cityidrott till området som vi skrev om förra veckan.

– Arbetet är i ett tidigt skede och vi har alla tittat över vad de olika aktörerna kan tillföra. För stadsmiljös del planerar vi att titta över parken och angränsande ytor, berättar Tora Broberg, stadsmiljöchef.

Wrangelska parken och intilliggande gator har länge upplevts som en otrygg plats i Landskrona.  Något som även stått klart i samband med de trygghetsvandringar kommunen låtit genomföra tillsammans med polisen och boende i området. Som ett ledd i detta har en del  trygghetsfrämjande åtgärder redan gjorts, såsom röjning av skrymmande buskage samt förbättrad belysning.

Mer ska dock ske. Landskrona Direkt har hört talas om spännande planer med gångbroar ut i pannkaksdammen, etcetera.
– Det finns ännu inga skisser eller färdiga underlag. Målet är att utveckla parken till en mer populär mötesplats som lever under både dagar och kvällar, säger Tora Broberg som gärna ser att fler barn och ungdomar lockas till platsen för rekreation, lek och evenemang.
 – Att erbjuda Cityidrott plats i anslutande lokal är en viktig del i utvecklingsarbetet.  Vi vill även titta över vad vi kan göra för att korsningen Järnvägsgatan/Gröna Gång ska bli till en tydligare plats.

– Vi planerar för att starta upp planering och projektering till sommaren för att sedan kunna genomföra projektet under 2020, avslutar Tora Broberg.

Bland annat görs en översyn av pannkaksdammen och hur området runt denna ska se ut i framtiden.

Läs mer: Cityidrott växer mot Wrangelska parken

Till arkivet