Fatmir Azemi (S) blir nytt kommunalråd

Fatmir Azemi kommer tillsammasn med Jonas Esbjörnsson att gästa socialdemokraternas partikongress i november.
Fatmir Azemi byter arbetsplats efter nyår, från Swedbank till sjätte våning på stadshuset.

För en vecka sedan gick Jonas Esbjörnsson, ut med att han inte tänker fortsätta som socialdemokraternas kommunalråd i Landskrona. Klart är nu att han kommer att ersättas av Fatmir Azemi. Det kommer också att bli stora förändringar på posterna som gruppledare i de olika nämnderna.

På måndag beslutar Socialdemokraterna i Landskrona vilka som ska vara gruppledare och kommunalråd den kommande mandatperioden. Nytt kommunalråd blir Fatmir Azemi.
– Det fanns fler namn tidigare men alla har backat och nu ställt sig bakom Fatmir, säger Eva Örtegren i partiets valberedning.

Idag arbetar Fatmir Azemi på Swedbank men efter nyår tar han plats på stadshusets sjätte våning.
– Det ska bli kul att kunna arbeta politiskt på heltid. Annars har ju alltid jobbet på banken gått före, säger han till Landskrona Direkt och berättar vilka de tuffaste utmaningarna blir.
– Vi är inne i en högkonjunktur just nu och trots detta så har allt fler det tufft. Jag år dock övertygad om att konjunkturen kommer att vända nedåt under kommande mandatperiod och det är de som har det svårast i samhället som kommer att drabbas hårdast. Dessa måste vi i politiken värna om.

Det kommer också att bli stora förändringar på posterna som socialdemokratiska gruppledare i de olika nämnderna.
– Den enda som kommer att behålla sin plats är Jonas Karlsson som är gruppledare i stadsbyggnadsnämnden, säger Eva Örtegren.

Övriga gruppledare som med all säkerhet kommer att röstas fram på måndag är Aqba Ar-Rawi (utbildningsnämnden), Eva Örtegren (omsorgsnämnden), Joakim Sander (teknik- och servicenämnden), Cecilia Hallberg Berndtsson (individ- och familjenämnden), Jessika Kronvall (miljönämnden), Roger Lindskog (kulturnämnden), Birgitta Alm (valnämnden) samt Anna-Greta Glader (kommunrevisionen)
– Vi ser detta som en nystart med både föryngring och förändring i sikte, säger Eva Örtegren som med råge är den i sällskapet som har mest erfarenhet.
– Ja, jag har suttit med i nämnder sedan slutet av 70-talet eller början av 80-talet, säger hon och berättar om vad hon tror blir den tuffaste utmaningen.
– Det är, precis som innevarande mandatperiod, att nå ut med vår politik till Landskronaborna.

Till arkivet