Annons

Albins – framtidens skola!

Krister Ramström är rektor på Albins folkhögskola.

ANNONS. Albins Folkhögskola fyller en viktig roll i Landskrona. Här kan elever nyttja hela utbildningskedjan fram till en ny framtid och ett jobb. Rent av står arbetsgivare nu i kö för att ta emot avgångselever.
Stukade självförtroende byts mot livskraft och framtidshopp.

Annons
 

Sedan Albins Folkhögskola flyttade till lokalerna på Eriksgatan 2012 har skolan utvecklats mycket. De idag cirka 200 eleverna läser allt från enstaka ämnen för att komplettera sina grundskolebetyg till en allmän linje där man kan läsa upp sina gymnasiebetyg. Dessutom har skolan från och med denna termin en tvåårig yrkesutbildning till socialpedagog. Skolans rektor Krister Ramström är övertygad om att Albins har en viktig funktion att fylla i staden och han ser fram emot fler yrkesutbildningar i samarbete med såväl arbetsförmedling, kommun som med näringsliv.

– Landskrona är en härlig stad. Vi är lite av en lillebror i regionen men har samtidigt mycket att konkurrera med. På samma gång har staden många utmaningar framför sig och här har vi en viktig och intressant roll att spela. Jag vill som rektor styra skolan till ett läge där våra kuggar passar övriga samhällets, säger Krister Ramström och ger ett exempel.
– Tillsammans med arbetsförmedlingen kom vi fram till satsningen på en utbildning till socialpedagoger. Och den satsningen är lyckad. Vi har redan fått frågor från exempelvis Malmö om när våra elever är färdigutbildade, säger rektorn och pekar på den röda tråd som går genom Albins.
– Gällande den socialpedagogutbildningen så går där 22 elever av vilka några kommer från våra andra kurser. Det är många som, under tiden de läser upp sina grundskole- eller gymnasiebetyg upptäcker chansen att skaffa sig ett yrke. Jag uppskattar att tio till tjugo procent av våra elever som läser allmän linje siktar på att utbilda sig till något yrke här hos oss. Målet är att fler ska göra så. Vår utbildning ska vara den kedja som ska löpa över de kuggar jag nämnt innan. Ända från grundskolenivå till arbetsplatsen.

Fler yrkesutbildningar på gång
Albins Folkhögskola har hela tiden gett sig på nya utmaningar och ett mål just nu är att starta fler yrkesutbildningar.
–  Närmst i våra funderingar är utbildningar till undersköterska, barnsköterska och personlig assistent. Här råder stor brist på arbetskraft och det kommer att göra så lång tid framöver.  Vår förhoppning är att kunna starta någon utbildning redan till hösten 2019, säger Krister Ramström.
– Längre fram är vi intresserade av alla typer av utbildningar. Den ska dock vara för Landskronabor. Vi vill vara lokala. Och det är därför vi hela tiden försöker pejla vilken typ av utbildning som behövs för att få jobb i Landskrona. Socialpedagog är ett. Jobb inom vård och omsorg ett annat. IT ett tredje.

En viktig del i yrkesutbildningarna på Albins folkhögskola är praktiken.
– Vårt mål är att de som går våra yrkesutbildningar ska praktisera en tredjedel av studietiden. På sådant vis kan eleverna omsätta sina studier i det verkliga arbetslivet. Det är både lärorikt och nyttigt då vårt mål är att de som avslutar studierna efter sina två år ska rakt ut i arbetslivet.

Praktiken kan se olika ut och anpassas individuellt.
– Det är något som vi måste komma överens om mellan elev och praktikplats. Det kan röra sig om en sammanhållen praktik under en längre tid. Eller så praktiserar man två dagar i veckan.

En trivsam och familjär skola
Sedan skolan flyttade till Eriksgatan har den byggts ut och finns nu även på Engelbrechtsgatan. Frågan är hur många elever skolan kan ta utan att bli för trångbodd.
Vi har idag rymliga lokaler och klarar av det första steget. Skulle vi utvecklas ytterligare så får vi se över behovet av nya lokaler, säger rektorn men menar samtidigt att man inte vill bli för stora.
– Vi vill inte växa så mycket att vi tappar det som är vårt signum, att vi är en familjär skola. Det är en mycket viktig fråga för oss. Många av våra elever har valt oss just för att här inte är 1500 elever som springer i korridorer. Här, om inte känner, så vet alla vilka alla är. Den stora trivseln har också den effekten att vi varken har klotter eller annat sabb. Eleverna här trivs och vill studera i en ren miljö.

Ett annat faktum som skiljer Albins Folkhögskola från de flesta andra skolor är den höga personaltätheten.
– Vi har idag knappt 40 anställda. Eftersom vi har cirka 200 elever sammanlagt så betyder det att vi har en anställd per fem elever. Dessutom har vi en procentuell större andel behöriga lärare än genomsnittet trots att vi som folkhögskola inte behöver det. Vi är också noga med att ha två lärare i varje ämne. Allt för att de ska kunna stötta varandra.

Krister Ramström pratar länge och väl om skolan som han basar över och som han trivs i. Han är gärna i nuet men har inga problem med att blicka framåt. Han har redogjort för den närmaste framtiden men han blickar gärna längre fram än så.
– Om jag får lov att se längre in i framtiden så har jag en vision om att ha utbildningar som rör vår  miljö. Det är något som jag tror kommer att finnas ett stort behov av inom en inte allt för avlägsen framtid, avslutar Krister Ramström.

Moderna och fräscha undervisningslokaler på Albins folkhögskola.

Läs mer: På Albins såg de mig!

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser