Landskrona tia i Skåne när företagsklimatet rankas

Det byggs som aldrig förr i Landskrona.

Om än bara ett pinnhål så klättrar Landskrona för tredje året i rad i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. Enligt rankingen som presenterades i dag går Landskrona från plats 46 till plats 45. Sett till Skåne så ligger Landskrona kvar på en tiondeplats i länet.

På tre års sikt har Landskrona tagit stora kliv uppåt i rankingen. 2015 var placeringen 132.
– Vi vill att Landskrona ska vara en riktigt bra kommun att starta och driva företag i, och det är glädjande att se vårt arbete med att förbättra företagsklimatet ger resultat. Det är fantastiskt att vi förmår att fortsätta gå uppåt i rankingen efter att vi klättrade hela 56 placeringar uppåt förra året. Vi anstränger oss för att stärka relationerna, förstå företagens behov och ge god service och vägledning, säger Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef i Landskrona stad.

Åter kan Landskrona stoltsera med landets bästa resultat när det gäller tele- och IT-nät. Något som får tillskrivas Landskrona Energis målmedvetna arbete att nå 100 procent fiber 2018.
– Landskronas läge mitt i Öresundsregionen är en av våra starkaste tillgångar när vi ska attrahera företag. Fler och fler företag har fått upp ögonen för Landskronas gynnsamma läge, och det är en viktig anledning till att vi har upplevt fler företagsetableringar de senaste åren. Jag upplever generellt en mycket positiv stämning inom näringslivet i Landskrona, och vi kommer fortsatt arbeta för att Landskrona ska bli en ännu bättre företagskommun, säger Anna Classon.

Fakta om enkäten som gick ut i Landskrona
Av de 200 företag som fått enkäten svarade 88 stycken. Handel, bygg och industri är de är de branscher som varit flitigast med att svara. 24% av de som svarat på enkäten har 0-5 anställda, 39 % har 6-25 anställda, 15% har 25-50 anställda, 10 % har 51-100 anställda och 11 % har mer än 100 anställda.

Svenskt Näringsliv har 209 medlemsföretag med säte i Landskrona och ytterligare 123 som har ett arbetsställe i Landskrona men huvudkontor någon annanstans. Nu är det inte enbart medlemsföretag som svarat på enkäten.
– Nej, det är inte enbart våra medlemsföretag, även om de är överrepresenterade, säger Erik Hultgren  biträdande regionchef för Svenskt Näringsliv.

Läs mer: Torkild nära spoila Svenskt Näringslivs lista

Till arkivet