Annons

Debatt: Platsannonser och tomma klassrum – när trillar politikernas pollett ner?

Pia Swenson och Rebecka Kainulainen från Lärarförbundet i Landskrona lyfter fram vikten av att satsa på lärarna. De menar att kommunen måste måste satsa på konkurrenskraftiga lärarlöner, rensa i arbetsbördan och styra upp möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling för att fler lärare ska vilja undervisa i Landskronas skolor.

Valrörelsen går mot sitt slut och det faktum att Sverige står inför en historiskt stor lärarbrist kan knappast ha undgått någon politiker. Det kommer att krävas en enorm beslutsamhet från politiskt håll för att komma tillrätta med den. Lärarförbundet har nyligen granskat hur mycket varje kommun satsar på utbildning och det vi kan konstatera är att det råder stora skillnader runt om i landet på hur mycket pengar en kommun faktiskt väljer att satsa på skolan. Långsiktiga satsningar på skolan, på lärares löner och villkor kommer bli helt avgörande under nästa mandatperiod för att mota lärarbristen.

Annons
 

Statistik från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar som sagt att det varierar stort hur mycket kommunerna i landet lägger på utbildning. Genom att jämföra den så kallade standardkostnaden med vad varje kommun faktiskt satsar på skolan, kan vi jämföra kommunerna med varandra. Kommunernas påslag varierar från 3 procent i Österåkers kommun, som satsar minst, till 66 procent i Bengtsfors kommun, som satsar mest. Förra året satsade Landskrona kommun 22 procent mer än sin standardkostnad, vilket är lite mindre än rikssnittet på 30 procent.

Platsannonser och tomma klassrum talar sitt tydliga språk – lärarbristen fortsätter att öka.
I förskolor och skolor ser vi konsekvenser av lärarbristen varje dag och den lärareffekt samhället behöver för att säkra elevernas utbildningsresa står på spel. Trots att det nu inte tycks ha undgått någon att lärarbristen är en enorm utmaning uteblir politiska förslag som kommer göra skillnad på riktigt. Vi behöver fler utbildade kollegor, vi behöver en bättre arbetsmiljö och vi behöver högre löner.

Överlåt beslut om undervisning till oss som är utbildade och erfarna istället för att ta klickvänliga beslut. Skolfrågan brukar vara politikens heta potatis, men drivkraften borde istället vara att skapa de bästa förutsättningarna för lärarna. Att ge varje lärare förutsättningar att nå sin fulla potential så att  vi  kan göra detsamma för våra elever.

Effekten av en lärares arbete kan mätas på många olika vis. I hur många elever som når godkänt till exempel, eller hur föräldrar väljer att skatta skolan i en utvärdering. Men faktum är att lärareffekten sträcker sig längre än så. Varje elev som lämnar skolan för att delta i samhällsbygget gör det med den kunskap, trygghet och självkänsla som undervisningen i skolan gett dem. Det arbete som vi lärare utför i skolan skapar ett värde för hela samhället och är en långsiktig investering för varje elev.  
Därför behöver vi en politisk ledning i vår kommun som satsar på lärareffekten och säkrar rätt förutsättningar för lärarkåren och gör läraryrket attraktivt – det är så vi garanterar Sveriges fortsatta utveckling och välstånd.

Snart börjar en ny mandatperiod och vi ber er att sätta lärareffekten först. Vi måste satsa på konkurrenskraftiga lärarlöner, rensa i arbetsbördan och styra upp möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling för att få fler kollegor. Vi, lärare och skolledare, är beredda att ta vårt ansvar – vi räknar med att ni som är våra förutsättningsgivare och arbetsgivare tar ert.

Rebecka Kainulainen, ordförande Lärarförbundet
Pia Swenson, vice ordförande Lärarförbundet

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser