Utbildningsnämnden varnar för minusresultat

Mattias Wald har sagt upp sig från sin tjänst på utbildningsförvaltningen.
Mattias Wald är tillförordnad chef på utbildningsförvaltningen och han varnar för att verksamheten kan gå back med 5 miljoner kronor.

Budgeten för utbildningsnämnden är stram och nu signalerar man för att året kan sluta på minus 5 miljoner kronor. Allt hänger på  utlovade statsbidrag för 2018 som ännu ej kommit.

Det finns gott och ont i allt. Att utbildningsnämnden nu riskerar att gå back beror bland annat på att betygen ökat och att arbetslösheten minskat.
– Eftersom de som slutat grundskolan har högre betyg så är det fler som söker och kommer in på gymnasieutbildningar, framför allt i Lund. Det innebär en betydligt högre kostnad än om de hade valt att studera i Landskrona. Skillnaden är så stor som 10 000 till 20 000 per elev och år, säger Mattias Wald, tillförordnad förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.
– Att allt fler kommit i jobb innebär också en ökad kostnad för barnomsorgen och sådant är allt svårt att budgetera. Jag har räknat på att vi i värsta fall går 5 miljoner back, säger han vidare.

Utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (L) hoppas dock på ”hjälp från ovan” även om hon är en aning besk i tonen.
– Det är ju valår så den socialdemokratiska regeringen har lovat kommunerna en hel del extra pengar i år. Men eftersom vi, det vill säga Landskrona stad, inte vet hur stor summa vi får så kan vi i utbildningsnämnden inte heller räkna med några pengar innan vi vet mer. Klart är dock att utbildning är ett prioriterat område. Det betyder alltså att vi kanske kan klara vår budget trots allt, säger hon.

Till arkivet