DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Feministiskt initiativ förnyar politiken

Johanna Ivarsson, socionom och lärare på socionomprogrammet på Malmö Universitet. Hon är också förstanamn för Feministiskt Initiativ på kommunlistan i Landskrona samt riksdagskandidat för samma parti. Gudrun Schyman är partiledare samt kandidat till Simrishamns kommun och riksdagen. Foto: Pressbild
Johanna Ivarsson, socionom och lärare på socionomprogrammet på Malmö Universitet. Hon är också förstanamn för Feministiskt initiativ på kommunlistan i Landskrona samt riksdagskandidat för samma parti. Gudrun Schyman är partiledare samt kandidat till Simrishamns kommun och riksdagen.
Foto: Pressbild

#metoo-rörelsen har visat att det behövs ett politiskt parti i riksdagen som prioriterar frågorna som gäller makt och kön. Feministiskt Initiativ kommer aldrig sätta kvinnors mänskliga rättigheter på väntelistan till förmån för andra frågor. Det är dags för Feministiskt Initiativ att ta plats i Landskrona.

Feministiskt Initiativ är den röst som står upp för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet. Vi vill säkra demokratin och trygga allas rätt att ta plats. Liksom andra demokratirörelser bildades Feministiskt initiativ ur behovet av förändring. Den klassiska höger-vänster skalan i politiken rår inte på alla de maktstrukturer som begränsar människors rättigheter och hindrar en hållbar utveckling.

Ett öppet samhälle fritt från diskriminering, sexism och rasism kräver en ny politisk skala som ställer mänskliga rättigheter mot den växande nationalismen. Det är det Feministiskt initiativ gör. Vi går till val på mandatet att förstärka de mänskliga rättigheterna, förnya politiken och förändra makten.

I Landskrona har vi flera förslag som visar hur en feministisk och antirasistisk politik ser ut bland annat:

Obligatorisk utbildning i antidiskriminering och normkritik
Människor utsätts dagligen för diskriminering och kränkande behandling i arbetslivet, inom skolan och i kontakt med samhällsservice. Därför vill vi införa obligatorisk utbildning i genus- och hbtq-perspektiv, antirasism och antidiskriminering för alla kommunanställda med särskild långsiktig satsning på all skolpersonal från förskola till vuxenutbildning. Det är nu vi kan förebygga för att slippa ett #metoo år 2027.

6 timmars arbetsdag
Den traditionella synen på arbetstid måste ifrågasättas och sättas in i ett vidare sammanhang där hänsyn tas till våra behov av att utvecklas som människor. En generell arbetstidsförkortning har positiva effekter på människors möjligheter att nå en bättre fysisk och psykisk hälsa där vi undviker stress. Det ger föräldrar och barn mer tid med varandra, ungdomar ökad tillgång till vuxna och större utrymme för alla att delta i samhällslivet. Landskrona stad är en stor arbetsgivare med stort ansvar, här kan vi våga gå före.

SFI – från dag ett
Alla Landskronabor – nya som gamla – har att vinna på en snabb och smidig integrering av de människor som flyttar till vår stad. Vi vet alla att ett alltför tillkrånglat och långsamt integreringsarbete från stat och kommun leder till utanförskap snarare än integration. Med utanförskap följer ohälsa och sociala motsättningar. Här kan Landskrona stad verka för att öppna vägen för att snabbt lära sig svenska.

Feministiskt Initiativ har de mest genomgripande och omfattande förslagen för jämställdhet, jämlikhet och förverkligandet av de mänskliga rättigheterna.

Vi har aldrig tidigare haft bättre förutsättningar att komma in i riksdagen än vad vi har nu i valet 2018. Bara det att vi efter valresultatet i förra valet får valsedlar tryckta och distribuerade till alla vallokaler har en avgörande betydelse. Vi går också in i en valrörelse starkare än någonsin, och vi växer hela tiden, både vad gäller i antal medlemmar och medlemsgrupper.

Med våra tydliga prioriteringar stärker Feministiskt initiativ dessutom de antirasistiska och feministiska rösterna i de andra partierna. Vi har redan sett det hända i de 13 kommuner där vi sedan valet 2014 har tagit plats i kommunfullmäktige.

Vill ni höra mer från oss är ni välkomna onsdagen den 22 augusti kl 13:30 då Gudrun Schyman gästar F! Landskrona på Slottscaféet.

Vi säkrar demokratin och tryggar allas rätt att ta plats! Vi är många, och vi gör det tillsammans!

Kan vi göra detsamma i Landskrona? Klart vi kan!

Johanna Ivarsson (FI)
#förstanamn på kommunlistan i Landskrona samt riksdagskandidat
Gudrun Schyman (FI)
partiledare samt kandidat till Simrishamns kommun och riksdagen

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet