Annons

Tillåtet att grilla igen – på den egna tomten

Äntligen är det tillåtet att grilla igen.

Fram med flintasteken, majskolvarna och korvarna. Det är åter tillåtet att grilla. I alla fall på den egna tomten eller kolonistugan. Beslutet gäller även yrkesmässig matlagning över öppen låga om vissa kriterier uppfylls. Klockan 16.00 idag får du tända grillen.

Annons
 

Den rekordlånga torkan innebar att det sedan den 25 juli varit totalt eldningsförbud. Detta har inneburit att de som velat grilla har fått gå in i köket och sätta på spisen. Men nu är alltså delar av förbudet hävt. Efter en konferens under måndagen med länets kommuner, räddningstjänster och polis har Länsstyrelsen Skåne beslutat att förändra det liggande eldningsförbudet.
– För oss var det viktigt att ha med alla parter för en samlad och långsiktig bedömning. Även om läget är fortsatt ansträngt bedömer vi det som tillräckligt stabilt för att en förändring av förbudet kan ske. Men vi ber om förståelse för den situation som fortfarande råder i Skåne och om största försiktighet vid grillning, skriver landshövding Anneli Hulthén i ett pressmeddelande.

Det kommer alltså från och med klockan 16.00 idag, måndag att bli tillåtet att grilla på egen tomt igen om grillen är upphöjd från marken, befinner sig på ett säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Det blir också tillåtet med heta arbeten om det sker säkert enligt svenska brandskyddsföreningens regler. Dessutom lättas förbudet för yrkesmässig matlagning, såvida vissa kriterier uppfylls.

Ändringen i förbudet innebär dock att lokala räddningstjänster och kommuner kan besluta om lokala anpassningar. I praktiken är det möjligt att lokalt förbjuda till exempel grillning på egen tomt om det anses nödvändigt.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser