Kolla! En vit fläck. Spärra av och börja gräv.

Se där. Den var där inte igår. Markarbete på gång rakt utanför redaktionen.
Se där. Den var där inte igår. Markarbete på gång rakt utanför redaktionen.

Landskronaborna har väl sällan, om än någonsin, upplevt att det grävs i gator och på trottoarer i den omfattning som nu sker. Igår invigdes rent av Saluhallstorget trots att man inte beräknar att arbetet ska vara klart förrän om två veckor.

Att få ett samlat grepp och en exakt siffra på hur många markarbeten som just nu utförs i kommunen är svårt. Inte ens stadsmiljöchef  Tora Broberg vet, utan hänvisar i en del fall till andra förvaltningar och avdelningar i stadshuset. 

Chefen på teknik- och serviceförvaltningen Robert Svensson skickar över en lista innehållandes hela 46 aktuella ”Grävningstillstånd”. Här ser vi bland annat att arbetet utanför apoteket vid lasarettet ska vara klart till månadens slut. Den grop som planeras utanför redaktionen hittas dock ej på listan, inte heller flera andra just nu pågående arbeten.

Frågan är då om de tidigare så omdiskuterade gågatorna hinner bli färdiga i tid.
– Det går enligt plan. Vi har avtalat med entreprenören att göra ett uppehåll efter att Nygatans markarbeten är klara eftersom vi hörsammat handlare och krögare. Det blir därför en paus och arbetena återupptas efter semestern, säger Tora Broberg.

Även vid Österport och rondellen 33 lågor har det grävts ett tag nu.
– Här är vi tre veckor senare än vad vi först planerat då NSVA:s ledningsarbeten på den anslutande gatan från Öster visade sig mer omfattande är planerat. Arbetena med etapp ett planeras att avslutas i mitten av september. Därefter är rondellen fullt körbar. Efter detta påbörjas etapp två i samarbete med Trafikverket. Denna etapp omfattar gatan från rondellen över spåret till området kring Ljuspunkten, berättar Tora Broberg.

Mest ris har antagligen arbetet på Kungsgatan fått. Här har boende vittnat om att gatan grävts upp inte mindre än nio gånger. Och än dröjer det ett tag till innan allt är på plats i området runt Sofia Albertina kyrka.
– Projekt där vi bygger en ny plats mellan kyrka och hotell, ombyggnad av Kungsgatan – delen längs kyrkans park samt södra Långgatan förbi kvarteret Stadskajen löper enligt plan och färdigställs i slutet av november, redogör Tora Broberg.

Kan du förklara varför markarbetena hopats som det gjort?
– De stadsmiljöprojekt som stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för fortlöper enligt den plan och budget som vi lagt och som politikerna beslutat om. Utöver det finns andra markarbeten som andra förvaltning eller ledningsägare ansvarar för.

Förresten hur går det med den omdiskuterade vägen/gatan genom Karlslundsområdet?
– Den fortlöper enligt plan. Etapp ett beräknas vara klar i mitten av hösten och etapp två påbörjas i anslutning till att etapp ett avslutas, avslutar Tora Broberg.

Grävarbete pågår längs med Eriksgatan.
Timmermansgatan har grävts upp ett par gånger i år.
Saluhallstorget dagen efter invigningen.Här har det pågått markarbete sedan 2015 men om två veckor hoppas man från stadens sida att allt ska vara klart.
Vid Österport grävs och byggs det nytt.
Etapp ett i omgestaltningen av gågatorna börjar bli färdigt.
Även kring Gösta Lundhs gata börjar markarbetet  bli klart.
Boende runt Kungsgatan får bita ihop ett tag till.
Och på lunchen sprang vi på ett hål bredvid Citadellvägen.
..och inne på Citadellområdet finns nog stans minsta grävjobb och andra sidan har det sett ut så i snart en månad.

Till arkivet