Annons

Dålig belysning upplevs som mest otryggt

Vid den senaste digitala trygghetsmätningen visade det sig att grusgången som går mellan Badhusgatan och Selma Lagerlöfs väg upplevs som otrygg då det inte finns någon belysning. Detta ska åtgärdas, troligtvis under 2019.

Mellan den 15 februari och den 15 mars i år genomförde Landskrona stad i samverkan med Polisen en digital trygghetsvandring. På tisdagen presenterades resultaten på en presskonferens på stadshuset.

Annons
 

Tidigare har kommunen arrangerat trygghetsvandringar på specifika områden för att ta del av vad de boende uppfattar som otryggt. Men det finns en fördel med att även ha en digital trygghetsvandring, det vill säga att stadens innevånare går in på kommunens hemsida och klickar på de platsen man tycker är i trygga och även förklarar i text.
– Fördelen med den digitala trygghetsvandringen är att man får ett större perspektiv över vad innevånarna tycker är otryggt i staden, inte bara i ett visst område, säger Annika Persson, trygghetssamordnare på Landskrona stad.

Under de fyra veckorna inkom 115 ärenden med totalt 165 synpunkter på områden runt om i kommunen.
– Mycket är naturligtvis koncentrerat till centralorten men vi har även fått in synpunkter från byarna, berättar Annika Persson.

I undersökningen togs flera faktorer som påverkar den upplevda tryggheten, till exempel renhållning, belysning, fastighetsunderhåll och skrymmande växtlighet. De som flest hade synpunkter på var belysningen som fick hela 40 procent av alla påpekandena.
– Vi kommer bland annat att förbättra belysningen kring Nyhamn och Badhusgatan, närmare bestämt i området mellan Citadellbadet och bostadshusen och minigolfen, säger Niklas Geidenstam, avdelningschef för Gata/Park på kommunens teknik- och serviceförvaltning.
– Vi kommer även att prioritera belysningen i och kring Asmundtorps skolväg.

Andra områden som upplevs som otrygga av olika anledningar och som kommer att prioriteras under 2018 och 2019 är Wrangelska Parken/Gröna Gång, Strandvägen, Löpargatan, Erikstorpsvägen, Carl XIs väg, Seminarieskolans parkeringsplats, Stenorsvägen från Ringvägen till Tullstorpsvägen, Östervångsplan, samt Karlslundsområdet. Löpargatan och Carl XIs väg ligger dock längre fram i tiden.

Nytt i den senaste trygghetsvandringen var att det även fanns möjlighet att beskriva platser som upplevs trygga och trivsamma. Några exempel  som nämndes är Halvmånen, Teaterparken, gamla kyrkans grund samt Smidesvägen i Asmundtorp där belysningen längs med cykelvägen får gott betyg.

Svaren fördelade sig enligt följande:

  • Belysning: ca 40%
  • Otrygg på grund av trafiksituationen: ca 18%
  • Nedskräpning: ca 12 %
  • Skrymmande sikt, till exempel på grund av växtlighet: ca 10%
  • Underhåll av fastigheter och stadsmiljö: ca 10 %
  • Övrigt: ca 10%

– Jag vill betona att man kan lämna in synpunkter och felanmälningar via stadens hemsida vilken är öppen året runt 24 timmar/dygn. Vi vill uppmuntra kommuninvånarna att fortsätta att gå in och lämna förslag på hur stadsmiljön kan förändras, avslutar Annika Persson.

Annika Persson är trygghetssamordnare på Landskrona stad och hon är nöjd med den senaste digitala trygghetsvandringen. Hon ser dock fram emot att stadens innevånare fortsätter att höra av sig och berätta om vad som kan göras bättre.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser