Annons

Ny gång- och cykelväg mellan Saxtorp och Kvärlöv

Landskrona stads antagna cykelplan fortsätter att förverkligas. Närmast ska en gång- och cykelväg mellan Saxtorp och Kvärlöv iordningställas.

Annons
 

För att förbättra tillgängligheten för gående och cyklister skapas nu en gång- och cykelväg mellan Saxtorps gamla stationsby och Kvärlöv. Den gamla banvallen mellan byarna beläggs med krossad asfalt i syfte att skapa en tillgänglig gång- och cykelväg. Projektet är ett led i att förbinda den gamla stationsbyn med Dösjebro station. Projektet färdigställs under maj månad.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser