Annons

Torgcirkusen fortsätter

Ett levande torg?

Smakdomarna i fullmäktige var många i måndags.  Livligast var nämligen debatten kring torghandeln på Rådhustorget. Rent och snyggt, ska det vara. Det var väl i stort sett det enda politiken kunde enas om.

Annons
 

Föranlett av en interpellation från Roy Wernberg (S) till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) på temat ”Är torghandeln en puls eller ett avslutat kapitel i staden?” var det ännu en gång dags att diskutera lila tält, loppisförsäljning, öppettider, kostnader och inte minst att det ska vara ”snyggt på torget”.

– Där är inga torghandlare. På lördagsförmiddagar är torget tomt, i stort sett, sa Lars Svensson (S) och satte därmed pekfingret på var problemet tycks ligga idag.
Någon har gjort ett ingrepp som åstadkommit att torghandlarna har försvunnit, fortsatte han och undrade varför borgerligheten i kommunen ville lägga ner torghandeln.
På detta kontrade Stefan Olsson (SD) och menade att även Socialdemokraterna varit överens i teknik- och servicenämnden.
– Ingen vill lägga ner torghandeln.  Istället bör frågan ställas hur vi ska utveckla torghandeln och att vi har en dialog kring detta, svarade han.

Innan detta hade Torkild Strandberg klargjort att staden vill möjliggöra för fler torghandlare.
 – Kommersen på torget är positiv för Landskrona och vi är stolta över det liv den alstrar på torgdagar. Kan vi få ännu fler grönsaksodlare, fiskare, lantbrukare med flera att komma in till vårt torg är de välkomna, poängterade han.

Kommunstyrelsens ordförande upprepade också att det under flera års tid inkommit klagomål till kommunen angående torghandeln och på den skräpighet denna skapat. Något som Landskrona Direkt tidigare granskat och efter påminnelser hos kommunen till slut fått ut de två (!) diarieförda klagomålen som inkommit.

Fullmäktige har tidigare tagit beslut om såväl taxor som öppettider och även detta debatterades livligt på måndagskvällen. Huruvida taxan idag är 25 kronor om dagen och därmed höjts med 85 procent samt öppettiderna tvistades det återigen. Likaså om det fördes en dialog med torghandlarna eller om det rent av gjorts det tidigare, engagerade också församlingen.

Då politiken mest tycktes spekulera valde Landskrona Direkt att kontakta den ytterst ansvarige tjänstemannen på kommunen, stadsmiljöchef Tora Broberg.
– Dialog har förts med Syrengårdens Tom Larsen vid två tillfällen vecka 15, samt ett tillfälle vecka 16. Vår ambition är fortsätta dialogen och då med ytterligare handlare, svarar hon.

Samtidigt utlovades det nu längre öppettider från Torkild Strandberg, det vill säga något som går stick i stäv med det beslut politiken tidigare fattat i enighet. Frågan är hur detta är tänkt att se ut.
– I dialogen med Tom Larsen är vi överens om att föreslå att öppettiderna förlängs till klockan 16.00 på vardagar och klockan 15.00 på lördagar. Förslaget tar vi med i vidare dialog, säger Tora Broberg.

Nu passerar redaktionens medarbetare torget och Kasernplan främst under vardagar men någon loppisverksamhet syns inte längre till.
–  Lördagar är den stora loppisdagen, menar Tora Broberg och ger samtidigt sin/kommunens syn på dagens torghandel.
Vår upplevelse är att det är lika många på plats detta vinterhalvår som tidigare. Tilläggas kan att ännu är taxorna oförändrade och på samma nivå som tidigare. Ingen prisförändring har gjorts, avslutar hon.

I rättvisans namn ska sägas att det på onsdagen fanns en handfull torghandlare på plats på Rådhustorget.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser