Annons

Nytt försök med privat aktör på Kassakroken

Driften av Kassakrokens äldreboende med sina 41 lägenheter fördelade på fyra plan tas över av Förenade Care.

Förenade Care har tilldelats driften för Kassakrokens och Segergatans äldreboende

Annons
 

Efter vad som beskrivs som ”en omfattande upphandlingsprocess” fattade  omsorgsförvaltningen igår beslutet att Förenade Care tar över driften av de kommunala äldreboendena Kassakroken och det redan privat drivna äldreboendet Segergatan från november 2018. Avtal med Förenade Care kan tecknas först den 2 maj då perioden för att överklaga har löpt ut.

I maj 2016 beslutade omsorgsnämnden i Landskrona stad att äldreboendena Kassakroken och Skiftesvägen skulle läggas ut på entreprenad. Attendo tilldelades avtalet på Skiftesvägen och Norlandia tilldelades avtalet på Kassakroken. Norlandia fick inte beviljat tillstånd från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg), och därmed hävdes avtalet. Omsorgsnämnden beslutade då att upphandlingen skulle göras om. Parallellt med denna upphandling har man även upphandlat det privat drivna Segergatan.

Sex anbud har lämnats in från intresserade företag på respektive upphandling och har sedan utvärderats. Utvärderingsgruppen har gjort en samlad bedömning och man har framför allt betygsatt anbuden utefter kvalitet. Även pris har varit en faktor som ingått i bedömningen, men den har inte varit avgörande.

– Förenade Care lämnade det anbud som håller högst kvalitet och ger mest värde för våra brukare. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Förenade Care, säger Jan-Allan Beer (L), ordförande i omsorgsnämnden.

När övertagande kan ske är ännu inte klart. Efter att avtalet har tecknats måste företaget ansöka om tillstånd av IVO. Företaget får inte ta över driften förrän IVO har beviljat tillstånd. När driften har tagits över kommer omsorgsförvaltningen att göra en noggrann uppföljning av den nya entreprenören för att säkerställa att avtalet följs.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser