Annons

Kvinnor i strid

Anna Larsdotter.
Foto: Per Månsson

Måndagen den 19 mars höll Anna Larsdotter föredrag hos Föreningen Norden i Landskrona.
Anna, som är journalist och författare berättade om kvinnor som deltagit i krig från 30-åriga
kriget fram till idag. Hon gav ett axplock ur sin senaste bok Kvinnor i strid.

Annons
 

I militärhistorisk litteratur är kvinnor oftast helt osynliga, men Anna gav en helt annan bild.
Kvinnor har alltid varit en naturlig del av kriget, inte minst vid fronten. Vi fick ta del av många
exempel på kvinnor som i krig haft viktiga roller som soldater, prickskyttar, piloter och
vårdpersonal. En del kvinnor förklädde sig till män för att kunna delta i krig. Andra såg en chans
till försörjning eller ville ut på äventyr. Vi fick en betydligt mer nyanserad syn på kvinnors roller
och betydelse under krig än vad vi tidigare haft.

Nästa sammankomst äger rum måndagen den 23 april på Siriuslokalen. Då har vi besök av
professor Fredrik Nilsson som berättar om Tulldetektiv Asps fatala jakt på 1920-talets
spritsmugglare.

Text: Kerstin Persson
Bild: Per Månsson

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser