Segregationen ska brytas med miljonstöd

Landskrona har områden med socioekonomiska utmaningar anser regeringen som skapat ett speciellt statsbidrag där kommuner med denna problematik kan ansöka ur.
Landskrona har områden med socioekonomiska utmaningar anser regeringen som skapat ett speciellt statsbidrag där kommuner med denna problematik kan ansöka ur. Något som nu lokala socialdemokrater välkomnar. Arkivfoto:  Poul W Lorenzen.

Regeringen beslutade på torsdagen om en långsiktig miljardsatsning på kommuner med områden som har socioekonomiska utmaningar. 32 kommuner får möjlighet att söka om stöd. Landskrona är en av dessa.

Satsningen är en del av regeringens budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet. Denna satsning innebär att 2,2 miljarder årligen kommer investeras i att bryta segregation och minska klyftorna.

För 2018 avsätts 425 miljoner kronor till kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar. För 2019 avsätts 1,35 miljarder och därefter 2,2 miljarder årligen 2020–2027.
– Att bryta segregationen och minska klyftorna är en prioriterad fråga för oss socialdemokrater, säger riksdagsledamot Niklas Karlsson (S) som välkomnar regeringens besked att skjuta till 2,2 miljarder årligen till kommuner med stor segregation.

Landskrona är en av de 32 kommuner som kan ansöka om ekonomiskt stöd. Det nya statsbidraget ska bidra till att stärka kommunernas långsiktiga arbete för att minska segregationen i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad.
– Detta är ett bra tillskott från den Socialdemokratiska regeringen som kommer välfärden till del. Under allt för många år har vi sett hur klyftorna ökat i Landskrona i takt med den höga arbetslösheten.  Samtidigt har den borgerliga kommunledningen genomfört nedskärningar i välfärden. Lägg därtill tidigare år med borgerlig regering som prioriterat skattesänkningar på välfärdens bekostnad, säger oppositionsråd Jonas Esbjörnsson (S).

 – Statsbidraget ger kommunerna möjlighet att genomföra långsiktiga insatser för ökad trygghet, säger Niklas Karlsson som själv har en bakgrund som kommunalråd i Landskrona och därmed väl insatt i stadens utmaningar.
Andra möjligheter kan handla om tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället. 

– Jag förväntar mig att Landskrona söker dessa medel, avslutar Jonas Esbjörnsson.

Till arkivet