Annons

Vårdcentralsfilial till Norrestad

Yvonne Augustin (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Sund, flaggar för en invigning av vårdcentralsfilial i Norrestad i augusti.

En vårdcentralsfilial i Landskrona ska öppna i augusti. Filialen ska bemannas med läkare och sjuksköterskor och placeras i Norrestad. Det är ett av ärendena som sjukvårdsnämnd Sund ska besluta om på nämndens nästa sammanträde.

Annons
 

I samband med valet 2014 utlovade socialdemokraterna i Region Skåne att en vårdcentral skulle öppnas i Karlslundsområdet vid en eventuell valseger. Med några dagar tillgodo på mandatperioden ser detta vallöfte nu ut att kunna infrias, åtminstone i form av en filial.

I Landskrona finns två offentliga och två privata vårdcentraler. Därtill finns flera distriktssköterskemottagningar.
Under förra mandatperioden stängde det moderatledda regionstyret vårdcentralen i Norrestad.  Just nu smids emellertid stora planer för hela Karlsundsområdet som därmed står inför en utveckling. Befolkningsmässigt väntas området växa under de kommande åren.
– Vi vill utöka möjligheten till vård i Norrestad. Det förra styret stängde ner vårdcentralen i Norrestad men behovet av vård har inte minskat. Nu går vi fram med ett ärende om att öppna en vårdcentralsfilial och utöka möjligheten till vård, säger Yvonne Augustin (S), ordförande sjukvårdsnämnd Sund och pekar på att behovet av att förstärka vården i området är stort.

Jonas Esbjörnsson (S), kommunalråd i Landskrona har flera gånger höjt ett varningens finger då servicen i området minskat.
– Jag välkomnar förslaget. Norrestad är ett område där kommunal service har minskat kraftigt under de senare åren. Genom att öppna en vårdcentralsfilial tar vi ett steg i rätt riktning för att kunna ge tillbaka den välfärd som bostadsområdet behöver, säger han.

Start av verksamheten planeras till augusti 2018. Förvaltningen kommer att söka efter lämplig lokal i området. Ärendet behandlas den 5 april.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser