Annons

Klart med ny chef på lasarettet

Thomas Persson, så heter den nya sjukhuschefen på Landskrona Lasarett. Hans uppgift blir att fokusera på samarbete både inom det egna sjukhuset och mellan sjukhusen i Skåne.

Annons
 

Regiondirektör Alf Jönsson fattade i december beslut om att tillsätta sex sjukhuschefer för lika många sjukhus i regionen. Förvaltningscheferna i Skånevård Sund respektive Kryh har ansvarat för rekryteringen och efter facklig slutsamverkan i dag den 16 mars är det klart vilka som fått tjänsterna. För Landskronas del är det Thomas Persson som fått uppdraget.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser