Avsiktsförklaring för Karlslund förlängs

Herrar med i vision om Karlslundsområdet som ett besöksmål av aldrig tidigare skådat slag. Från vänster: kommunstyrelsens ordförnade torkild Strandberg, stadsdirektör Christian Alexandersson samt regionchefen för Serneke Projektstyrning AB, Jonas Håkansson.
Stora visioner  om Karlslundsområdet som ett besöksmål av aldrig tidigare skådat slag presenterades i januari ifjol av kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L), stadsdirektör Christian Alexandersson samt regionchefen för Serneke Projektstyrning AB, Jonas Håkansson. Än finns inga avtal tecknade men förhoppningen är att detta ska ske senare i år.

I januari ifjol kallade stadsledningen tillsammans med bygg- och projektutvecklingsföretaget Serneke till presskonferens. Storslagna planer och satsningar i ”miljardkalssen” fanns för Karlslunds idrotts- och rekreationsområde. Bland annat talades det om ett äventyrsbad som skulle kunna locka 500 000 besökare årligen till området. Planerna skulle finslipas och ses över men senast den siste mars i år skulle förhandlingarna vara klara och avtalen ingångna. Nu skjuts detta datum till den 31 december 2018.

I ett pressmeddelande från Landskrona stad på fredagseftermiddagen berättas att Staden och Serneke nu har för avsikt att fördjupa sina diskussioner kring området Karlslund. Den 22 mars behandlas ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskott.

Planen är att den gällande avsiktsförklaringen förlängs till den 31 december 2018. Fram till dess ska Serneke och Landskrona stad fortsätta att undersöka förutsättningarna för att Serneke ska kunna köpa mark i Karlslund och skapa ett sammanhållet centrum för idrott, hälsa och rekreation.
– Vi har en tät och positiv dialog med Serneke och en klar inriktning på hur vi ska arbeta vidare, men behöver några månader till på oss för att kunna ta fram ett avtal, säger Christian Alexandersson, stadsdirektör i Landskrona stad.

Sernekes planer handlar om att utveckla Karlslund med både bostäder, skola och nya idrotts- och rekreationsanläggningar. På samma område finns planer för ett idrottscentrum, där olika sporter kan utövas under ett och samma tak. Ishall, fotbollshall, sim- och äventyrsbad, hotell, multihallar för olika sporter samt gym är tänkt att rymmas i centret.

Socialdemokraternas kommunalråd Jonas Esbjörnsson ser fram emot att få ta del av planerna.
 – Vi ser mer än gärna fram emot att få redovisat hur lång man har kommit och var Staden och Serneke befinner sig i förhandlingarna i dag. Under året som nu har gått har vi ifrån oppositionen inte fått någon information eller varit inbjuden till några diskussioner, markerar Jonas Esbjörnsson och tillägger.
 – Tydligen är inriktningen redan klar innan det fattats några politiska beslut eller ens förts några diskussioner. Det kan jag bara beklaga.

Oavsett hur politiken hanteras kring jätteprojektet så är Sernekes planer för Karlslund att det ska finnas en skola med idrottsinriktning samt bostäder, i första hand ägande- eller bostadsrätter, som ska komplettera de bostäder som i dag finns på området.
– Det här känns riktigt bra. Här har vi möjlighet att skapa en riktigt bra anläggning som kommer att attrahera besökare från hela Öresundsregionen. Tillsammans med en satsning på bostäder kommer det att lyfta hela området, säger Jonas Håkansson, regionchef på Serneke Projektutveckling. 

Förlängningen av avsiktsförklaringen ska behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 mars, därefter i kommunstyrelsens sammanträde den 5 april.

Till arkivet