Annons

Fler söker gymnasieutbildning i Landskrona

Magnus Wahlberg, verksamhetschef för gymnasiet och vuxenutbildningen samt tillförordnad chef för grundskolan, gläds åt att allt fler väljer gymnasieprogram i Landskrona som förstaval.

De senaste åren har Landskrona dragits med det faktum att många som slutar grundskolan väljer att gå sin gymnasieutbildning på annan ort. I år har dock trenden vänt. Framför allt är det de yrkesinriktade utbildningarna som ökat.

Annons
 

Förra året var de 123 elever som slutade nionde klass och som hade gymnasieutbildning i Landskrona som första val. I år är siffran 167 och det gläder politikerna i utbildningsnämnden vilka hade möte på onsdagen.
– Det blev faktiskt ett hurrarop från oss till tjänstemännen, berättar nämndens ordförande Lisa Flinth (L).

De program som står för den största ökningen är Barn och fritid, Vård och omsorg, Bygg och el samt Teknikprogrammet.
– Det är mycket glädjande då detta är branscher som det råder stor brist på arbetskraft i, säger Magnus Wahlberg, verksamhetschef för gymnasiet och vuxenutbildningen samt tillförordnad chef för grundskolan.

Sammanlagt rör det sig om cirka 550 niondeklassare som ska börja gymnasiet i augusti. Då kan ju siffran 167 verka liten i jämförelse.
– Det kommer alltid betydligt fler när det är dags för omval. Många vill testa vad betygen räcker till och söker till utbildningar med höga betygskrav. När de sedan missar sitt förstaval så väljer många Landskrona. Det ser vi varje år, säger Lisa Flinth.

Många av dessa söker sig till Samhällsprogrammet och det återstartade ekonomiprogrammet. Men det är de praktiska utbildningarna som drar flest. Ett exempel är Teknikprogrammet.
– Förra året valde åtta elever Teknikprogrammet som förstaval. När utbildningen sedan startade hade vi över 20 elever. I år har hela 18 elever valt Teknikprogrammet som förstaval och det är naturligtvis positivt, säger Magnus Wahlberg.

Det industritekniska programmet som var tänkt på varvsudden och som invigdes med pompa och ståt för 2015, har lagt ner härom året.
– Där satsar vi nu på vuxenutbildning i exempelvis CNC, drift och underhåll och svetsning och det är mycket uppskattat. Inte bara bland eleverna utan även av företagen på varvsudden. Det gäller egentligen alla våra praktiska utbildningar. Här är vi ganska unika i landet, säger  Magnus Wahlberg.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser